Osmanlı Milli Marşı, Bestekar: Callisto Guatelli Solo Piyano, Klasik Batı Ottoman Empire Music, Piyano Resital

0
812

Sultan Abdülaziz Döneminde Osmanlı Milli Marşı Olarak, Devleti Ulusal Marşı.
Muzıka-yi Hümayun Komutanı-Şefi, Callisto Guatelli Paşa Bestelediği Sultan Abdülaziz’e ithaf ettiği Osmâniye Marşı.
Osmanlı-İtalyan Besteci; Callisto Guatelli’nin (1820-1899) Bestelediği Bir Marş
March Composed By An Ottoman-Italian Composer Callisto Guatelli (1820-1899).
Tarihi Su Yolu Şehirleri Buluşması Açılış Konseri Etkinliği, Klasik Batı Müzikleri Konseri, Piyano Solo Resitali En Güzel Enstrümantal Duygusal Fon Müzik Eserleri Konseri.
Konser Repertuvarı: Klasik Batı Müziği, Osmanlı ve Tasavvuf Müziği, Türk Müziği, Klasik Saz Eserleri, Yeni Besteler
Uluslararası Tarihi Su Yolu Buluşmaları açılışında F. Handel Water Music’den piyano ve piyano / çello partisyonları ve bu organizasyon için bestelediği Fuzuli’nin “Su Kasidesi’nden” eserini sundu.
İlk olarak c. Guatelli’nin Osmanlı Marşı ve Sergi Marşını icra eden Güneş Yakartepe, F. Handel’in “Water Music” Suitinden Air, Allegro ve Finale piyano partisyonları ardından “Hornpipe” piyano çello partisyonun çaldı.
Kendisine çelloda Mehmet Dinleyen eşlik etti.
Son olarak Fuzuli’nin “Su Kasidesi”nden bestelediği segah yakarışı sunan Yakartepe bu eserini iki kez seslendirdi.
Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen “Uluslararası Tarihi Su Yolu Şehirleri Buluşması” projesi kapsamında 8 Balkan ülkesinden 9 şehir, 22 Mart Dünya Su Günü’nde Esenler’de bir araya geldi.

OSMANLI MİLLİ MARŞI – OTTOMAN OSMANİE MARCHE VE BESTECİ: CALLİSTO GUATELLİ PAŞA HAKKINDA BİLGİLER

Sultan Abdülaziz Döneminde Osmanlı Milli Marşı Olarak, Devleti Ulusal Marşı.
Bestesi; Muzıka-i Hümayun Komutanı-Şefi, Callisto Guatelli Paşa’ya ait Sultan Abdülaziz’e ithaf ettiği Osmâniye Marşı.
Paşa unvanını böylece alan Guatelli’nin 1861’de bestelediği Osmaniye Marşı adlı solo piyano eseri, bir süre milli marş olarak kullanıldı.[2] Milano’da Luca Yayınevi tarafından basılan bu eserde Türk musikisi usulü olan “düm teke tek tek düm tek düm tek” usulünü kullanmıştı.[1] Bu ritmi, diğer marşlarında da sıklıkla kullandı. Osmaniye Marşı’na benzer bir marşı 27 Şubat 1863’te Sultanahmet Meydanı’nda açılan Sergi-i Umumi-i Osmani için besteledi. Sergi Marşı adlı bu marş, Sadrazam Mehmed Fuad Paşa’ya ithaf etti.[1] 3-24 Nisan 1863’te padişah Abdülaziz’le birlikte saray bandosunun şefi olarak pâdişahın Mısır seyahatine katıldı.
1868’de yeniden Mûsikâ-i Hümâyûn komutanı oldu. Görevi V. Murad ve 2. Abdülhamid dönemlerinde de devam etti. V. Murad’a ve Abdülhamid’e müzik dersleri verdi.
• Osmanlı Milli Marşları, Osmaniye Marşı, Beste: Callisto Guatelli Paşa Piyano Resital, Ottoman Müzik

CALLİSTO GUATELLİ KİMDİR ? Müzik Hayatı, Eserleri

(Guateli Paşa; 26 Eylül 1819, 1899, İstanbul), İtalyan müzisyen. 1840’ların ikinci yarısında İstanbul’a gelerek Osmanlı sarayında dört padişah döneminde görev yapmıştır.
Mûsikâ-i Hümâyûn’un şefliğini uzun süre yürüten Guatelli, gerek devrin Türk musikisi eserlerini armonize ederek, gerekse Türk makamlarıyla çok sesli marşlar besteleyerek çok sesli müziğin Osmanlı topraklarında gelişimine katkı sağlamıştır.
Mehmet Ali Bey, Klarnetçi Zati Bey, Saffet Bey gibi Tür müzisyenleri yetiştirmiştir
Osmaniye Marşı, Aziziye Marşı, Osmanlı Sergi Marşı gibi popüler eserlerin bestecisidir.
Callisto Guatelli Yaşamı ve Müzik hayatı 26 Eylül 1819’da İtalya’nın Parma şehrinde dünyaya geldi. 1830’da şehrin müzik okuluna girdi;
Francesco Hiserich’ten kontrabas ve Antonio de Cesari’den şan dersleri aldı.
1838 yılında mezun olarak bir süre aralarında meşhur Teatro Cario Felice’nin de bulunduğu değişik İtalyan tiyatrolarında koro şefi olarak çalıştı.
İstanbul’a Naum Tiyatrosu’nda görev yapmak üzere 1840’ların ikinci yarısında gittiği düşünülür.
18 Aralık 1846 tarihinde Sultan Abdülmecid huzurunda bir piyano resitali verdi.
1856’da Donizetti Paşa’nın ölümü üzerine kaymakam rütbesiyle Mûsikâ-i Hümâyûn komutanlığına atandı.
İki yıl sonra d’Aranda Paşa ile anlaşmazlığı sebebi ile bu görevden ayrıldı; saray bandosunun başına getirildi.
Batı müziğini Osmanlı sarayına ve halkına tanıtmayı ve sevdirmek için Türk motiflerinin sıklıkla kullanıldığı popüler tarzda eserler besteledi.
GUATELLİ CALLİSTO BESTESİNİ YAPTIĞI DİĞER OSMANLI MARŞLARI Aşağıda İzleyebilir siniz?

• OSMANLI İMPARATORLUK MECİDİYE MARŞI Sultan Abdülmecit Han, Guatelli Callisto, 12 Şarkı Piyano Albümü

• Piyano Resital SERGİ-FUAR MARŞI Osmanlı-Türk Marşları, Klasik Batı Müzik En Güzel Enstrümantal Şarkı

.

Osmanlı Marşı Beste: Callisto Guatelli, Açılış Konseri, Solo Piyano Klasik Müzik,
Osmanlı Resmi Milli Marşları
Ulusal Marşlar- Ottoman National Anthem
Osmanlı Milli Marşları-Ottoman March Anthem
Tüm Osmanlı Devleti Müzik ve Resmi Milli Marşları Listesi. Ottoman İmperial Anthem
MİLLİ – ULUSAL MARŞ: İngilizce: Ottoman National Anthem March, Almanca: Ottomane Nationalhymne Marche, Fransızca: Ottoman Hymne National , İtalyanca; Ottomano İnno Nazionale İnno, İspanyolca; Otomano Himno Naciona, Portekizce: Otomano Hino Nacional
Ottoman Empire Music March, Fransızca: Ottomane Musique, Almanca: Osmanische Musik Marche, İtalyanca; Ottomano Musica İnno, İspanyolca; Otomano Música himno

CEVAP VER