Abdülhamid Okulu; Adana İdadisi (Sonra Adana Kız Lisesi)

0
2384

Adana İdâdîsi

1883-84 tarihinde Adana Valisi Abidin Paşa (Abidin Dino’nun dedesi…) tarafından Seyhan nehri kenarında askerî idadî olmak üzere başlattığı bina 1885’te tamamlanmıştır. Giriş kapısında yer alan kitabenin ikinci kısmında;

“Bulunabilen bazı karşılıklardan maada vilâyet ahâlisinin muaveneti külliyei naktiyesile işbu binayı âli mektebi rüşdii askerî namına inşa olunmuştur” ibaresi yer alır.

Maarif Nezaretinin emriyle bina, dört sınıflı rüştiye mezunlarını almak suretiyle beş sınıflı gündüzlü “Mülkî İdadî” olarak açılmıştır.

1883 yılında yapımı tamamlan  Askeri Rüştiye (askeri ortaokul) olarak yapılmasına karşılık, 1885 yılında rüştiye mezunlarını almak üzere sivil beş senelik idâdî (askeri lise) olarak açılmıştır. Daha sonra yedi senelik idâdî hâline gelmiştir.

O dönemde Adana şehrinin en yüksek binalarından birini teşkil etmekteymiş.

1900’de beş sınıftan yedi sınıfa çıkarılmış ve yatılı kısım ilâve edilmiştir.
1914 yıllarında, 1. Dünya Savaşı sıralarında askeri depo olarak kullanılmış, Kurtuluş Savaşı sonrasında Adana Sultanisi olmuş. Daha sonra Erkek lisesi, 1932 yılında Atatürk tarafından eğitime açılan 1934’te Adana Kız Lisesi halini almış. 1998 yılına kadar bu fonksiyonu süren okul, 1998 Adana depreminde hasar görmüş ve akabinde boşaltılmış.

Bina üç katlı ve yalın bir taş yapı karakterine sahip. Önünde zarif sütunlardan oluşan yükseltilmiş bir platformun üstü çıkma şeklinde düzenlenmiş. Bu çıkma, yapıya hem bir simetri hem de zamanın devlet yapısı görünümünü kazandırıyor.  Yalın görüntüsüyle zarf söveleri, silmeleri ile devam eden yapının ampir üslubuyla yapıldığı görülmekte.
Adana İl Özel İdaresi tarafından restore edilmiş, 2007 yılında ise bir protokolle Adana Valiliği Kültür ve Sanat Merkezi olarak kullanıma açılmak üzere Adana Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiştir.

Adana Seyhan Türkocağı Mah. Ulus Caddesinde Taşköprü nün yanındadır.

 

CEVAP VER