Şair Rıza Tevfik, Sultan Abdülhamid Hana Yazdığı Af – Özür Şiiri

Filozof - Şair Rıza Tevfik Bölükbaşı Sultan Abdülhamid Hana Yazdığı Af ve Özür Dilemek için yazdığı Şiiri Adem Çevik'in, Abdülhamid'de Yanılanlar adlı derlemesinde Rıza Tevfik'e ayrılmış olan...

Şair Rıza Tevfik, Abdülhamid Handan Özür Diliyor

Filozof Rıza, Osmanlı Sultanı Padişah, Abdülhamit Han’dan böyle af dilerken, öte yandan Süleyman Nazif ve devrin önde gelen diğer edebiyatçıları Rıza Tevfik’ten sonra pişmanlık...

Sultan Abdülhamid Hakkında Yanlış Bildiğimiz 10 Şey

Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülhamid Hakkında Yanlış Bildiğimiz 10 Şey Çuvalları delip çıkan gerçeğin mızrakları hepimizi şaşırtıyor. Ve birileri, bir yerden düğmeye basılmış gibi saldırıya geçiyor....

2. Abdülhamit Tahtta Kalabilse İdi… Sultan Abdülhamid, 92. Yıldönümünde Anıldı

'Abdülhamit Tahttan İndirilmese İdi, Birinci Dünya Savaşı Çıkmazdı' Osmanlı İmparatorluğu'nun En Sorunlu Dönemlerinden Birinde 33 Yıl Tahtta Kalarak İmparatorluğu Yöneten Devletin 34. Padişahı Sultan Iı. Abdülhamit,...

Sultan 2. Abdülhamid ve ilkler

Osmanlı Padişahı, Sultan 2. Abdülhamid İlkler ( ilk Yaptığı, İşler, Kurumlar, Eserler, Projeler, Yenilikler, ) Hakkında Bilgiler 1. Hindistan, Cava, Afganistan, Çin, Malezya, Endonezya, Açe, Zengibar,...

Sultan 2. Abdülhamid Hakkında Yanlış Bildiğimiz 10 Bilgi

Osmanlı Padişahı, Sultan 2. Abdülhamid Hakkında Yanlış Empoze Edilen 10 Önemli Konu Geçtiğimiz 10 Şubat günü Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid’in 98. ölüm yıldönümü idi. Hakkında olumlu...

Sultan Abdülaziz Dönemi Müzik ve Sanat Hayatı

Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Dönemi (1861–1876) Musiki ve Sanat ile İlgisi Osmanlı Padişahı, Abdülaziz  İstanbul 9 Şubat 1830 – 4 Haziran 1876 Osmanlı padişahlarının 32.’si. (25...

Sultan 2. Abdülhamid Kimdir? Dönemi Müzik ve Sanat

Osmanlı Padişahı, İkinci Abdülhamit Döneminde Musiki ve Sanat (1876–1909) Saltanatının başlangıcında I. Meşrutiyet, sonunda 2. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Aradaki 30 yıllık “İstabdad Devri”nde ise sorumlulukları ilgililere yükleyip yetkileri...

Mızıkayı Humayun Nedir, Kuruluşu, Tarihi

Musika-i Hümayun sarayda bulunan tüm musiki kurumlarını bünyesinde barındıran bir çatı kurumdur. Çalışmamızın bu bölümünde Musika-i Hümayun başlığı altında ele aldığımız bölüm ise bu...

Musika-i Hümayun Osmanlı Askeri Bandosu

Sultan Üçüncü Selim'in kurduğu “Nizam-ı Cedid” ordusunun eğitimi için Fransa'dan getirttiği subaylar, bu askeri teşkilata bir boru takımı ilave ettiler. Askeri müzik tarihimizin batı...