12 Madde İle Osmanlı’nın Batı Müziği ile İmtihanı

12 Madde İle Osmanlı'nın Batı Müziğiyle Sınavı: Ecdadımız Vals Besteliyordu Cumhuriyet ve kazanımları üzerinden yürütülen popüler ama içi boş tartışmaları bir kenara bırakmayı başarabilirsek, tarihimizle ilgili sisli perdeler ardında kalmış gerçekleri gün ışığına çıkarmamız çok...

Şair Rıza Tevfik, Abdülhamid Handan Özür Diliyor

Filozof Rıza, Osmanlı Sultanı Padişah, Abdülhamit Han’dan böyle af dilerken, öte yandan Süleyman Nazif ve devrin önde gelen diğer edebiyatçıları Rıza Tevfik’ten sonra pişmanlık duyarak gerçeklerin farkına varmıştır. Türk tarihinin en kudretli Hakanı, en dervişane...

Sultan Abdülaziz Dönemi Müzik ve Sanat Hayatı

Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülaziz Dönemi (1861–1876) Musiki ve Sanat ile İlgisi Osmanlı Padişahı, Abdülaziz  İstanbul 9 Şubat 1830 – 4 Haziran 1876 Osmanlı padişahlarının 32.’si. (25 Haziran 1861-30 Mayıs 1876) II. Mahmud’la Pertevniyal Valide Sultan’ın oğludur. 15...

Osmanlı Hanedan Vakfı

 Osmanlı Hanedan Vakfı Osmanlı Devleti 1299 yılında Osman Gazi tarafından kurulmuştur. 600 yıldan fazla Osmanlı ailesinin yönetiminde DEVLET-İ ALİ olarak yaşamıştır. Birinci dünya harbi ile sona ermiştir.Yerine Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulmuştur. 3 Mart...

Osmanlılar Döneminde Ezanın Piyano Eşliği Notaya Alınmıştı.

Osmanlı Zamanında Ezanın Piyano Partisyonu Bile Yayınlanmıştı. Türkçe ezan meselesinin yeniden gündeme gelmesi üzerine, bu konuda bir hatıralar resmigeçidi yapayım dedim. İşte, Osmanlılar döneminde yayınlanan bir "piyano refakatinde ezan" notası, ezanın Bayati makamındaki Türkçe bestesi ve...

Abdülhamid Okulu; Adana İdadisi (Sonra Adana Kız Lisesi)

Adana İdâdîsi 1883-84 tarihinde Adana Valisi Abidin Paşa (Abidin Dino’nun dedesi…) tarafından Seyhan nehri kenarında askerî idadî olmak üzere başlattığı bina 1885’te tamamlanmıştır. Giriş kapısında yer alan kitabenin ikinci kısmında; “Bulunabilen bazı karşılıklardan maada vilâyet ahâlisinin muaveneti...

2. Abdülhamit Tahtta Kalabilse İdi… Sultan Abdülhamid, 92. Yıldönümünde Anıldı

'Abdülhamit Tahttan İndirilmese İdi, Birinci Dünya Savaşı Çıkmazdı' Osmanlı İmparatorluğu'nun En Sorunlu Dönemlerinden Birinde 33 Yıl Tahtta Kalarak İmparatorluğu Yöneten Devletin 34. Padişahı Sultan Iı. Abdülhamit, Vefatının 92. Yıldönümünde Türbesinde Düzenlenen Programla Anıldı. 2. Abdülhamit Tahtta Kalabilse...

Yeni Doğan Osmanlı Şehzadesi. Abdülhamid Han Küçük Torunu Abdülaziz

İşte Yeni Doğan Osmanlı Şehzadesi. Sultan Abdülhamid Han'ın 5'inci Kuşak Torunu Abdülaziz Osmanoğlu Dünyaya Geldi Osmanlı hanedan ailesine yeni bir şehzade daha eklendi. Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 5'inci kuşak torunu Abdülaziz Osmanoğlu dünyaya geldi. Dün saat...

Osmanlı Musiki ve Müzik İslamda Yasak mıdır?

Osmanlı Devleti’nde musiki ziyafetleri yapılırdı. İslam’da Musiki ve Müzik hükmü Nedir? Bilindiği gibi İslamiyette bazı sesler helal ve bazıları da haram kılınmıştır. Gerçekten insanda ulvi ve yüce duyguların, Rabbani aşkların doğmasına vesile olan sesler helaldir. Kainatta...

Sultan 2. Abdülhamid Hakkında Yanlış Bildiğimiz 10 Bilgi

Osmanlı Padişahı, Sultan 2. Abdülhamid Hakkında Yanlış Empoze Edilen 10 Önemli Konu Geçtiğimiz 10 Şubat günü Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid’in 98. ölüm yıldönümü idi. Hakkında olumlu bir şey söylemenin bile cesaret istediği yıllar yaşadık ama artık...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER