Sultan Abdülhamid Sevdiği Kitapları Operet Olarak Besteletirdi

ll. Abdülhamid devrinde sahnelenen çoğunlukla İtalyan operalardan bazıları: I Due Ciabattini, L'arrivo Dello Sposo, Napoli di carnevale, I Tre Gobbi, Il Travatore ve La Traviata. Richard Strauss'un eserleri İtalyancaya çevrilip Yıldız Sarayı Tiyatrosu'nda oynanmış. II. Abdülhamid'in sevdiği kitapları operet olarak besteletmiş....

Sultan II. Abdülhamid Opera izlemeyi severdi

Padişah II. Abdülhamid, Yıldız Sarayı'nda yaptırdığı tiyatro binasında opera izlemeyi çok seviyordu. İtalya'dan gelen opera kumpanyaları, Yıldız Sarayı tiyatrosunda II. Abdülhamid ve saray ahalisi için dönemin en sevilen eserlerini yorumluyordu. Abdülhamid, 1889'da inşa edilen Yıldız Sarayı Tiyatrosu'na...

Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu (1888)

Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu (1888) Tiyatro, toplumsal ve kültürel yaşamın en önemli kurumlarından biridir. Abdülhamit’in baskı döneminde, her toplumsal tavır tedirginlikle karşılandığı için tiyatrolar da büyük darbe yemişti. Ancak Bursa bu konuda son derece şanslı...

Bursa Müze-i Hümayun (1904)

Bursa Müze-i Hümayun (1904) Türkiye’nin ilk arkeoloji müzelerinden biri olan Bursa Arkeoloji Müzesi, 1904 yılında Bursa Erkek Lisesi’nde Müze-i Hümayun adıyla kurulmuştur. 1972 yılına kadar değişik yerlerde korunmaya çalışılan arkeolojik eserler bu tarihte Reşat Oyal...

Asar-ı Atika Müzesi’ (Eski Eserler Müzesi), Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi), İstanbul Arkeoloji Müzesi

Asar-ı Atika Müzesi' (Eski Eserler Müzesi),  Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi), İstanbul Arkeoloji Müzesi 1891-1908 yılları arasında bölümler hâlinde inşa edilen Arkeoloji Müzesi, Gülhane Parkı ile Topkapı Sarayı arasında yer alır. Alınlık üzerinde bulunan kufi üsluptaki Osmanlıca...

Sultan 2. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu ve Konseri

TBMM Başkanı İsmail Kahraman Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen "Sultan 2. Abdülhamid Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu" tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıya Kahraman'ın yanı sıra, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Prof. Dr....

Sultan 2. Abdülhamid ve Müzik Sanatı

Çocukluğunda Paul Dussap (ö.1905) tan musıkî, Guatelli ( 1820 ?- 1899) den piyano dersleri alan Abdülhamid, şehzadeliğinde :”…Aleksan’dan piano, Guatelli Paşa ile Miralay Lombardi Bey’ den de Batı musıkisi öğrenmişti… Biraz da keman çalardı....

2. Abdulhamid Devrini Önce Eleştiren, Sonra Övenler

Osmanlı Sultanı 2. Abdulhamid Hanı - devrini önce Yeren, Sonra İse Övenler Sultan 2. Abdulhamid Han'ın yaptıklarını takdir eder, ve yapacaklarının engellediğini düşünürsek, aşağıda ismi geçen insanlar iyi veya kötü, bu Sultan'ın tahttan indirilmesine vesile olmuştur....

Sultan 2. Abdülhamid Kimdir? Dönemi Müzik ve Sanat

Osmanlı Padişahı, İkinci Abdülhamit Döneminde Musiki ve Sanat (1876–1909) Saltanatının başlangıcında I. Meşrutiyet, sonunda 2. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Aradaki 30 yıllık “İstabdad Devri”nde ise sorumlulukları ilgililere yükleyip yetkileri kendi elinde tutmuş; sansür, jurnal ve sürgün yöntemleriyle yönetimini sürdürmüştür. Dönemin...

Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Dolmabahçe Sarayı Sempozyumu

"Doğumunun 174. Yılında Sultan 2. Abdülhami̇d Han ve Dönemi̇ Uluslararası Sempozyumu" TBMM tarafından Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleşecek sempozyum kapsamında, "Hilafet, İslam Birliği ve Filistin", "Ortadoğu ve Sultan 2. Abdülhamid", "2. Abdülhamid ve Muhalefet", "Eğitim, Basın, Sanat...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER