Beyoğlu Union Française

Beyoğlu Union Française 1896 yılında Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen yapı, yabancı elçilik misafirhanesi olarak tasarlanmıştır. Bina, Düyun-ı Umumiye’nin Fransa adına temsilcisi Askerî ataşe Mösyö...

Asar-ı Atika Müzesi’ (Eski Eserler Müzesi), Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi), İstanbul Arkeoloji Müzesi

Asar-ı Atika Müzesi' (Eski Eserler Müzesi),  Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi), İstanbul Arkeoloji Müzesi 1891-1908 yılları arasında bölümler hâlinde inşa edilen Arkeoloji Müzesi, Gülhane Parkı ile...

Hamidiye Suyunun dağıtılması

Hamidiye Suyunun dağıtılması 1898'de İstanbul'a kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdulhamit'in emriyle bir komisyon kurulmuş. Yapılan projeye göre Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve...

Abdülhamid Döneminde İnşa Edilen Hükümet, Adliye ve Belediye Konakları

Sultan 2. Abdülhamid'in 33 yıllık saltanatı süresince ülkenin dört bir yanında inşa ettirdiği kamu binalarına örnekler aşağıda sıralanmıştır. Konya Hükümet ve Eski Belediye Konağı,...

Düyûn-ı Umûmiye Binası (Bugünkü İstanbul Erkek Lisesi)

Düyûn-ı Umûmiye Binası 1899’da Mimar Alexandre Vallaury tarafından inşa edilmiştir. Günümüzde İstanbul Erkek Lisesi olarak işlevini sürdüren yapı orijinal planından ve durumundan pek farklılık göstermemektedir. Okul binası...

Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu (1888)

Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu (1888) Tiyatro, toplumsal ve kültürel yaşamın en önemli kurumlarından biridir. Abdülhamit’in baskı döneminde, her toplumsal tavır tedirginlikle karşılandığı için tiyatrolar...

Kastamonu Vilayet Matbaası

Kastamonu Vilayet Matbaası Kastamonu’da ilk matbaa valilik bünyesinde 1868 yılında kurulmuş. Vilayetin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemeleriyle salnameler ve gazeteler basılmış. 1872 yılından itibaren haftalık resmî...

Kastamonu Hapishanesi ve Diğer Hapishaneler

Bu dönem hapishane yapılarından günümüze ulaşabilen en iyi örneklerden biri Kastamonu hapishanesidir. Yapı, 1886 yılında mevcut olan hapishanenin yanmasından sonra dönemin Valisi Abdurrahman Paşa’nın...

Fabrika ve Ticaret Yapıları

Abdülhamid döneminde, sanayi ve ticaretin geliştirilmesinde katkıda bulunacak büyük, orta ve küçük ölçekli işletmeler açılmıştır. Sanayi ve ticaretin geliştirilmesine büyük önem verilmiş ve bu...

Beyoğlu Botter Apartmanı

Beyoğlu Botter Apartmanı Yapı, II. Abdülhamid dönemi Bahriye Nazırı Amiral Hasan Paşa’nın oğlu Mahmud Nedim Bey’e aittir. SultanII.Abdülhamid’in terzisi Hollandalı Botter’in atölyesinin bu binada bulunmasından dolayı...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER