Beyoğlu Botter Apartmanı

Beyoğlu Botter Apartmanı Yapı, II. Abdülhamid dönemi Bahriye Nazırı Amiral Hasan Paşa’nın oğlu Mahmud Nedim Bey’e aittir. SultanII.Abdülhamid’in terzisi Hollandalı Botter’in atölyesinin bu binada bulunmasından dolayı...

Hamidiye Suyunun dağıtılması

Hamidiye Suyunun dağıtılması 1898'de İstanbul'a kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdulhamit'in emriyle bir komisyon kurulmuş. Yapılan projeye göre Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve...

Kastamonu Hapishanesi ve Diğer Hapishaneler

Bu dönem hapishane yapılarından günümüze ulaşabilen en iyi örneklerden biri Kastamonu hapishanesidir. Yapı, 1886 yılında mevcut olan hapishanenin yanmasından sonra dönemin Valisi Abdurrahman Paşa’nın...

Kastamonu Vilayet Matbaası

Kastamonu Vilayet Matbaası Kastamonu’da ilk matbaa valilik bünyesinde 1868 yılında kurulmuş. Vilayetin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemeleriyle salnameler ve gazeteler basılmış. 1872 yılından itibaren haftalık resmî...

Darülaceze

1895 yılında padişah II. Abdülhamit'in fermanı üzerine Okmeydanı'nda 27.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Bir idare binası, sekiz aceze dairesi, çocuk yuvası, revir ve hastane, cami, kilise, sinagog, iş ocakları, aş ocağı, fırın, hamam, çamaşırhane, gasilhane, berberhane, hemşire ve...

Hereke Köşkü

Hereke Köşkü Hereke halılarının uluslararası bir ün kazanmasından sonra Hereke’ye gelen yabancı misafirlerin barakalarda ağırlanmasının ayıp olduğu düşünülerek fabrikanın şerefi ile münasip bir köşk inşası...

Düyûn-ı Umûmiye Binası (Bugünkü İstanbul Erkek Lisesi)

Düyûn-ı Umûmiye Binası 1899’da Mimar Alexandre Vallaury tarafından inşa edilmiştir. Günümüzde İstanbul Erkek Lisesi olarak işlevini sürdüren yapı orijinal planından ve durumundan pek farklılık göstermemektedir. Okul binası...

Osmanlı Umum Sigorta Şirketi

Osmanlı Umum Sigorta Şirketi İlk yerli sigorta şirketimiz (!): Osmanlı Umum Sigorta Şirketi Türk sigorta piyasasında her geçen gün artan yabancı şirketler Türk şirketleri daha sert...

Çiftehavuzlar Cemil Topuzlu Köşkü

Çiftehavuzlar Cemil Topuzlu Köşkü 1900’lerde Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen köşk, II. Meşrutiyet dönemi Şehremini Doktor Cemil Topuzlu’ya aittir.

Manisa Zahire ve Üzüm Borsa Binası

Manisa Zahire ve Üzüm Borsa Binası Sultan 2. Abdülhamid döneminde yapılan yüzlerce kamu binasına bir örnektir.

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER