Kastamonu Vilayet Matbaası

Kastamonu Vilayet Matbaası Kastamonu’da ilk matbaa valilik bünyesinde 1868 yılında kurulmuş. Vilayetin ihtiyaç duyduğu kırtasiye malzemeleriyle salnameler ve gazeteler basılmış. 1872 yılından itibaren haftalık resmî...

Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu (1888)

Bursa Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu (1888) Tiyatro, toplumsal ve kültürel yaşamın en önemli kurumlarından biridir. Abdülhamit’in baskı döneminde, her toplumsal tavır tedirginlikle karşılandığı için tiyatrolar...

Bursa Müze-i Hümayun (1904)

Bursa Müze-i Hümayun (1904) Türkiye’nin ilk arkeoloji müzelerinden biri olan Bursa Arkeoloji Müzesi, 1904 yılında Bursa Erkek Lisesi’nde Müze-i Hümayun adıyla kurulmuştur. 1972 yılına kadar...

Çiftehavuzlar Cemil Topuzlu Köşkü

Çiftehavuzlar Cemil Topuzlu Köşkü 1900’lerde Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen köşk, II. Meşrutiyet dönemi Şehremini Doktor Cemil Topuzlu’ya aittir.

Beyoğlu Botter Apartmanı

Beyoğlu Botter Apartmanı Yapı, II. Abdülhamid dönemi Bahriye Nazırı Amiral Hasan Paşa’nın oğlu Mahmud Nedim Bey’e aittir. SultanII.Abdülhamid’in terzisi Hollandalı Botter’in atölyesinin bu binada bulunmasından dolayı...

Beyoğlu Union Française

Beyoğlu Union Française 1896 yılında Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen yapı, yabancı elçilik misafirhanesi olarak tasarlanmıştır. Bina, Düyun-ı Umumiye’nin Fransa adına temsilcisi Askerî ataşe Mösyö...

Hereke Köşkü

Hereke Köşkü Hereke halılarının uluslararası bir ün kazanmasından sonra Hereke’ye gelen yabancı misafirlerin barakalarda ağırlanmasının ayıp olduğu düşünülerek fabrikanın şerefi ile münasip bir köşk inşası...

Asar-ı Atika Müzesi’ (Eski Eserler Müzesi), Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi), İstanbul Arkeoloji Müzesi

Asar-ı Atika Müzesi' (Eski Eserler Müzesi),  Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi), İstanbul Arkeoloji Müzesi 1891-1908 yılları arasında bölümler hâlinde inşa edilen Arkeoloji Müzesi, Gülhane Parkı ile...

Düyûn-ı Umûmiye Binası (Bugünkü İstanbul Erkek Lisesi)

Düyûn-ı Umûmiye Binası 1899’da Mimar Alexandre Vallaury tarafından inşa edilmiştir. Günümüzde İstanbul Erkek Lisesi olarak işlevini sürdüren yapı orijinal planından ve durumundan pek farklılık göstermemektedir. Okul binası...

Hamidiye Suyunun dağıtılması

Hamidiye Suyunun dağıtılması 1898'de İstanbul'a kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdulhamit'in emriyle bir komisyon kurulmuş. Yapılan projeye göre Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER