Telkihhane (Çiçek Aşısı Üretim Merkezi), Bakteriyolojihane-i Şâhâne, Bakteriyolojihane-i Baytar

Telkihhane (Çiçek Aşısı Üretim Merkezi) 1889'da Telkihhane (Çiçek Aşısı Üretim Merkezi), 1893'te Bakteriyolojihane-i Şâhâne, daha sonra da Bakteriyolojihane-i Baytarî kurulmuştur. Bu müesseselerde üretilen aşı ve...

Şişli Etfal Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan bir eğitim ve araştırma hastanesidir. 1899 yılında Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in emriyle kurulmuştur. Şişli Etfal Hastanesi Türkiye'nin ilk çocuk hastanesidir. Abdülhamid'in 7 aylık kızı Hatice...

Abdülhamid Dönemi Hastane Listesi

Şişli Etfal Hastanesi Yıldız Askerî Hastanesi (1886) İstanbul Kuduz Hastanesi (1887) Üsküdar Akıl Hastanesi (1897) İstanbul Guraba Hastanesi Ek Binalar (1900-1905) İstanbul Haseki Hastanesi Ek Binaları (1893) Gülhane Hastanesi (1898) Beykoz...

Haydarpaşa Numune Hastanesi

Osmanlı sultanlarından II. Sultan Abdülhamid Han’ın hastanelere olan duyarlı kişiliği bu günkü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 1800’lü yıllardaki temelinin atılmasına vesile olmuştur. Tıp Fakültesi...

İstanbul Kuduz Hastanesi

İstanbul Kuduz Hastanesi, Darü’s-Saadet, Darü’l-Kelb ve Bakteriyoloji Ameliyathanesi (Kuduz Enstitüsü) 1887 yılında, Kuduz aşısının keşfinden sadece üç yıl sonra, İstanbul’da kuduz aşısı üretilmeye başlanır. Bu merkez,...

Samsun Gureba Hastanesi

Samsun Gureba Hastanesi 1908’de yapılan hastane bugün, Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi olarak hizmet vermektedir.

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER