Beyoğlu Zükur Hastanesi, Beyoğlu Belediye Hastanesi

Beyoğlu Zükur/Belediye Hastanesi (1878-79) İlk olarak 1865’de kolera salgını için Fransa’dan gönderilen birkaç rahibenin açtığı hastane, 1882’de Sultan Abdülhamid döneminde Belediye tarafından satın alınarak 40...

İstanbul Kuduz Hastanesi

İstanbul Kuduz Hastanesi, Darü’s-Saadet, Darü’l-Kelb ve Bakteriyoloji Ameliyathanesi (Kuduz Enstitüsü) 1887 yılında, Kuduz aşısının keşfinden sadece üç yıl sonra, İstanbul’da kuduz aşısı üretilmeye başlanır. Bu merkez,...

Samsun Gureba Hastanesi

Samsun Gureba Hastanesi 1908’de yapılan hastane bugün, Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi olarak hizmet vermektedir.

Abdülhamid Döneminde Hamam ve Kaplıcalar

Hamam ve Kaplıcalar 1898-1900 yılları arasında Yalova Kaplıcaları, Sultanın 25. cülus yıldönümü nedeniyle büyük onarım görmüştür. 1889’da Kütahya Ilıca/Harlek Kaplıcası Havuzu, Samsun Havza Maarif Kaplıcası bu dönemde...

Darülaceze

1895 yılında padişah II. Abdülhamit'in fermanı üzerine Okmeydanı'nda 27.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Bir idare binası, sekiz aceze dairesi, çocuk yuvası, revir ve hastane, cami, kilise, sinagog, iş ocakları, aş ocağı, fırın, hamam, çamaşırhane, gasilhane, berberhane, hemşire ve...

Kastamonu Hastanesi

Kastamonu Hastanesi 1900 yılında Sultan Abdülhamit tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na Avrupa'dan gelen ve Frenk Hastalığı olarak bilinen Tüberküloz hastaları için Kastamonu Valisi Enis Paşa'ya yaptırılmıştır. Uzun...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER