Telkihhane (Çiçek Aşısı Üretim Merkezi), Bakteriyolojihane-i Şâhâne, Bakteriyolojihane-i Baytar

Telkihhane (Çiçek Aşısı Üretim Merkezi) 1889'da Telkihhane (Çiçek Aşısı Üretim Merkezi), 1893'te Bakteriyolojihane-i Şâhâne, daha sonra da Bakteriyolojihane-i Baytarî kurulmuştur. Bu müesseselerde üretilen aşı ve...

İstanbul Kuduz Hastanesi

İstanbul Kuduz Hastanesi, Darü’s-Saadet, Darü’l-Kelb ve Bakteriyoloji Ameliyathanesi (Kuduz Enstitüsü) 1887 yılında, Kuduz aşısının keşfinden sadece üç yıl sonra, İstanbul’da kuduz aşısı üretilmeye başlanır. Bu merkez,...

Kastamonu Hastanesi

Kastamonu Hastanesi 1900 yılında Sultan Abdülhamit tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na Avrupa'dan gelen ve Frenk Hastalığı olarak bilinen Tüberküloz hastaları için Kastamonu Valisi Enis Paşa'ya yaptırılmıştır. Uzun...

Samsun Gureba Hastanesi

Samsun Gureba Hastanesi 1908’de yapılan hastane bugün, Ruh ve Sinir Hastalıkları hastanesi olarak hizmet vermektedir.

Şişli Etfal Hastanesi, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan bir eğitim ve araştırma hastanesidir. 1899 yılında Osmanlı padişahı II. Abdülhamid'in emriyle kurulmuştur. Şişli Etfal Hastanesi Türkiye'nin ilk çocuk hastanesidir. Abdülhamid'in 7 aylık kızı Hatice...

Darülaceze

1895 yılında padişah II. Abdülhamit'in fermanı üzerine Okmeydanı'nda 27.000 metrekarelik bir alan üzerine kurulmuştur. Bir idare binası, sekiz aceze dairesi, çocuk yuvası, revir ve hastane, cami, kilise, sinagog, iş ocakları, aş ocağı, fırın, hamam, çamaşırhane, gasilhane, berberhane, hemşire ve...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER