Asar-ı Atika Müzesi’ (Eski Eserler Müzesi), Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi), İstanbul Arkeoloji Müzesi

Asar-ı Atika Müzesi' (Eski Eserler Müzesi),  Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi), İstanbul Arkeoloji Müzesi 1891-1908 yılları arasında bölümler hâlinde inşa edilen Arkeoloji Müzesi, Gülhane Parkı ile Topkapı Sarayı arasında yer alır. Alınlık üzerinde bulunan kufi üsluptaki Osmanlıca...
II. Abdülhamit Çocukluğu Ve Eğitimi Osmanlı Devletinin 34. Padişahı SULTAN Turquie Turkey Ottoman Sultan Abdul Hamid Gençlik Yılları

II. Abdülhamit Çocukluğu ve Eğitimi

I. Abdülmecid’in ikinci oğlu olarak dünyaya gelen, II. Abdülhamid ağabeyi V. Murad ile beraber beş yaşında iken 1847 yılında sünnet merasimleri gerçekleştirilmiştir. II. Abdülhamid, on yaşına geldiğinde otuz üç yaşındaki annesini kaybetmiştir. Tir-i Müjgan...
Osmanlı Devleti’nde Yapılan İlk Demiryolları Varda Köprüsü Fotoğrafı Photo Of Varda Osmanlı Hicaz Demiryolu II. Abdülhamid Han Rumeli Anadolu Bağdat TCDD Türkiye Devlet

Osmanlı Devleti’nde Yapılan İlk Demiryolları

Osmanlı Devleti’nde Yapılan İlk Demiryolları Söz  konusu olumsuzluklara ve duyulan endişelere rağmen Osmanlı Devleti’nin demiryolu yapımına sıcak bir tavır sergilemesi, Avrupa’da demiryollarının kullanıma başlamasının hemen ardından batılı yatırımcıların, ellerinde bir dizi projelerle, Osmanlı Devleti’nin kapılarını çalmaya başlamalarına neden olmuştur. Zira...
2. Abdülhamid Dönemi Islahatları Reform Yenilik

2. Abdülhamid Dönemi Islahatları (Reform-yenilik)

II. ABDÜLHAMIT DÖNEMI YAPILAN YENİLİKLER  Meşrutiyet yönetimine geçilerek, - İlk kez Anayasalı ve Parlamentolu dönem başlamıştır. - İlk Anayasa Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiştir. - Halk ilk kez yönetime katılmıştır. Osmanlı Milleti yaratarak, dağılma önlenmeye çalışılmıştır. II. Abdülhamit 93 Harbi'nl...
video

ABDÜLHAMİD HAN MARŞI Osmanlı Mehter Marş Projeksiyon ile

Serdar-ı Hakan Sultan Abdülhamid Han Mehter Marşı Sinevizyon - Projeksiyon Görüntü Eşliğinde Piyano ve Bendir ile sunulmuştur. Osmanlı Türk Mehter Müzikleri Canlı çalınırken Abdulhamıd hanın yaptığı projeleri ve Eserleri Barkavizyon olarak Duvarda Görüntülenmiştir. Genç Müzisyen Güneş...

Abdülhamid Dönemi Azınlık ve Yabancı Okullar

  Osmanlı Devleti Gayr-i Müslim vatandaşları olan topluluklara her türlü hürriyeti ve serbestliği tanımıştı. Bu sebeple her toplumun kendi kiliselerine ve dini teşkilatlarına bağlı olarak eğitim düzenleri vardı. Ayrıca Gayr-i Müslim vatandaşların bir çoğu maddi...

Sultan 2. Abdülhamid Kimdir? Dönemi Müzik ve Sanat

Osmanlı Padişahı, İkinci Abdülhamit Döneminde Musiki ve Sanat (1876–1909) Saltanatının başlangıcında I. Meşrutiyet, sonunda 2. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Aradaki 30 yıllık “İstabdad Devri”nde ise sorumlulukları ilgililere yükleyip yetkileri kendi elinde tutmuş; sansür, jurnal ve sürgün yöntemleriyle yönetimini sürdürmüştür. Dönemin...

Haydarpaşa Numune Hastanesi

Osmanlı sultanlarından II. Sultan Abdülhamid Han’ın hastanelere olan duyarlı kişiliği bu günkü Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 1800’lü yıllardaki temelinin atılmasına vesile olmuştur. Tıp Fakültesi eğitimi, Osmanlı döneminde; 1827 yılında 14 Mart Çarşamba günü Tıbhane adı...

Sultan 2. Abdülhamid Hakkında Dönemi, Eserleri

Ulu Hakan mı, Kızıl Sultan mı?   ''Tarih değil, hatalar tekerrür eder!'' 2. Abdulhamid 2 Abdülhamid; üst başlığımızın ilk konusu olacaktır. Çünkü şu an hem güncel politika ve politikacılarımızı anlamak için, hem de siyaset-adalet ilişkisini irdeleyebilmemiz için,...
Osmanlıda Kadın Paşası Var Mıdır Mısır Konsolosluk Hikayesi. Mısır Konsolosluğu Yalısı. Mısır Hıdivi II. Abbas Hilmi Paşa Yalısı

Osmanlı’da Kadın Paşası Var mıdır? Mısır Konsolosluk Hikayesi

Prenses Emine Hanım, İstanbul’da Valide Paşa olarak bilinirdi ve “paşa” unvanını alan tek kadındı. Sultan II. Abdülhamid Han tarafından son Mısır Hıdivi (Hıdiv, Mısır valilerine verilen unvandır) Abbas Hilmi Paşa’nın annesi Hıdiva Emine Valide Paşa’ya...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER