2. Abdülhamid Dönemi Islahatları Reform Yenilik

2. Abdülhamid Dönemi Islahatları (Reform-yenilik)

II. ABDÜLHAMIT DÖNEMI YAPILAN YENİLİKLER  Meşrutiyet yönetimine geçilerek, - İlk kez Anayasalı ve Parlamentolu dönem başlamıştır. - İlk Anayasa Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiştir. - Halk ilk kez yönetime katılmıştır. Osmanlı Milleti yaratarak, dağılma önlenmeye çalışılmıştır. II. Abdülhamit 93 Harbi'nl...
II. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri Ve I. Meşrutiyet Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Devri Reformları Ve I. Meşrutiyeti Osmanlı Padişahı İslam Halifesi

II. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri ve I. Meşrutiyet

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Devri Reformları ve I. Meşrutiyet I. MEŞRUTİYET ve KANUN-İ ESASİ (23 Aralık 1876) Meşrutiyet:Padişahın yanında halkın da yönetime katıldığı yönetim sistemidir. Padişah:II.Abdülhamit Etkin Grup: Genç Osmanlılar (Jön Türkler) Etkin Olay:Tersane (İstanbul-Haliç)konferansı Kanun-i Esasi :Osmanlının ilk anayasasıdır....
Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemleri Yenilikleri Nelerdir

Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemleri Yenilikleri Nelerdir?

Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemleri Yenilikleri Nelerdir? 1. İlk defa demir yolu yapıldı. (Aydın – İzmir) 2. Osmanlı’nın ilk çıkardığı dergi Vakay-ı Tıbbiye. 3. İlk kadın dergisi çıkarıldı.Terakki-i Muhadderat. 4. İlk defa milli takvim kullanan gazete olarak Sabah...
Osmanlı Demiryolu İnşasının Temel Problemleri Hicaz Treni Yolu Hicaz Tren Anadolu Bağdat Demiryolları Proje TCDD Türkiye Cumhuriyeti Devlet

Osmanlı Demiryolu İnşasının Temel Problemleri

Demiryolu  inşa etmenin  şüphesi ki Osmanlı Devleti’ne askerî, siyasî,  idarî ve ticarî açılardan sağlayacağı birçok faydalar söz konusuydu. Ancak söz konusu inşaat demiryolu olunca bunun aynı zamanda Osmanlı idaresi için doğuracağı bir kısım sıkıntılar ve...
Avrasya Tüneli Projesi İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçişi Avr Asya Tuneli Avrasya Tüneli’ne ABD’den Dünyanın En Iyi Tünel Projesi ödülü

Sultan Abdülhamid’in hayali ikinci kez gerçekleşti

Avrupa ve Asya’yı İstanbul Boğazı’nın altından bağlayan tüp tünel geçişi ilk olarak 125 yıl önce gündeme geldi. İkinci Abdülhamid’e iki farklı proje sunuldu. Ancak kâğıt üzerinde kaldı. Tünel projesi ilk olarak 2013’te Marmaray ile...
II. Abdülhamit Çocukluğu Ve Eğitimi Osmanlı Devletinin 34. Padişahı SULTAN Turquie Turkey Ottoman Sultan Abdul Hamid Gençlik Yılları

II. Abdülhamit Çocukluğu ve Eğitimi

I. Abdülmecid’in ikinci oğlu olarak dünyaya gelen, II. Abdülhamid ağabeyi V. Murad ile beraber beş yaşında iken 1847 yılında sünnet merasimleri gerçekleştirilmiştir. II. Abdülhamid, on yaşına geldiğinde otuz üç yaşındaki annesini kaybetmiştir. Tir-i Müjgan...
Tren Demiryolunun Savaşlardaki Rolü Osmanlı Hicaz Tren Yolu Demiryolu II. Abdülhamid Han Rumeli Hicaz Treni Anadolu Bağdat Demiryollar Projeleri TCDD

Tren Demiryolunun Savaşlardaki Rolü

Demiryolunun Savaşlardaki Rolü Demiryollarının savaş ve isyanlar karşısındaki rolü gayet aşikârdır. Demiryolu merkezî yönetime karşı patlak veren isyanların tamamıyla bertaraf edilmeleri veya zuhur eden savaşların başarı ile neticelendirilmeleri, askerî kıta ve askerî malzemelerin isyan ve savaş...
Osmanlı Devleti’nde Demiryoluna Duyulan İhtiyaç Önemli Eserler YeniliklerHaydarpasa Tren İstasyonu

Osmanlı Devleti’nde Demiryoluna Duyulan İhtiyaç

Osmanlı Devleti’nde Demiryoluna Duyulan İhtiyaç Demiryolunun  İngiltere’de  ilk  defa  yapılması  ve  daha  sonra  bütün  Avrupa  ve  diğer devletler coğrafyasına yayılması ile ulaşım tabiî olarak kolaylaşmış ve demiryolları stratejik bir önem kazanmıştır. O günkü tarihlerde Osmanlı Devleti...
II. Abdülhamit Dönemi Islahatları Ve Meşrutiyet Osmanlı Devleti Padişahı. Abdülhamit Arma Tuğra İmza Mühür İşareti

II. Abdülhamit Dönemi Islahatları ve Meşrutiyet

2. Abdülhamit Dönemi Islahatları (1876 – 1909) • Kanun-i Esasi (1876) • Tanzimat Fermanı’yla başlayan Osmanlılardaki anayasal devlet anlayışı Kanun-i Esasi’nin kabulü ile meşruti yönetime geçişi sağladı. Meşrutiyetin ilan edilmesinde; • Yeni Osmanlıların (Genç Osmanlılar) padişaha baskı yapmaları, •...
Osmanlıda Kadın Paşası Var Mıdır Mısır Konsolosluk Hikayesi. Mısır Konsolosluğu Yalısı. Mısır Hıdivi II. Abbas Hilmi Paşa Yalısı

Osmanlı’da Kadın Paşası Var mıdır? Mısır Konsolosluk Hikayesi

Prenses Emine Hanım, İstanbul’da Valide Paşa olarak bilinirdi ve “paşa” unvanını alan tek kadındı. Sultan II. Abdülhamid Han tarafından son Mısır Hıdivi (Hıdiv, Mısır valilerine verilen unvandır) Abbas Hilmi Paşa’nın annesi Hıdiva Emine Valide Paşa’ya...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER