2. Abdülhamid Dönemi Özeti Meşrutiyet Ve Islahatları Sultan 2. Abdülhamid Hanın Yaptırdığı Osmanlı Devlet Arması

2. Abdülhamid Dönemi Özeti, Meşrutiyet ve Islahatları

II. Abdülhamit Dönemi 1876–1909 Dönemin Islahatları — I. ve II. Meşrutiyet ilan edilerek Parlamenter sisteme geçildi — Duyuni Umumiye idaresi kuruldu 1881 *Genel Borçlar idaresidir. *Avrupalılar borçlarını tahsil etmek amacıyla Osmanlı Devletinin ekonomisine el koydular *Muharrem Kararnamesiyle kurulmuştur. — Hukuk Mektebi...
2. Abdülhamid Doğumu Ve Eğitimi Sultan 2. Abdülhamid Han Osmanlı Devleti Hanedanı Padişahı İmparatoru Hükümdarı . Ottoman Empire Arma Tuğra 16

2. Abdülhamid Doğumu ve Eğitimi

Bu gerçeğin ışığında elde bulunan muhtelif kaynaklardan elde edilen bilgiler dâhilinde Sultan II. Abdulhamid’in ferdi hususiyetleri, halet-i ruhiyesi ve meşguliyetleri ile ilgili şunlar söylenebilir. A. Doğumu II. Abdülhamid İstanbul’da 22 Eylül 1842’de Sultan Abdülmecid’in Çerkes asıllı cariyesi...
II. Abdülhamit Dönemi İstibdat Dönemi Yenilikleri Sultan 2. AbdülhamitHan Osmanlı İmprataoluğu Hanedanları Padişah. Arması

II. Abdülhamit Dönemi (İstibdat Dönemi) Yenilikleri

II. Abdülhamit Dönemi (İstibdat Dönemi) Yenilikleri  I. ve II. Meşrutiyet ilan edildi. Memleket Sandıkları Ziraat Bankasına dönüştürüldü. Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar) mektebi açıldı. İstanbuldan başlayıp Hicaz’a kadar uzanan demiryolu yaptırıldı. Mecelle (Osmanlının ilk medeni...
Air Necip Fazıl Kısakürek Antoloji Şiir Nedir Gruplar İletişim Haber Magazin Video Yaşam Seslendiren Şiiri Eseri Piyano Yorumu Şairleri Şiirleri Okuma Anma Günü 1

Necip Fazıl Kısakürek‘in II.Abdülhamid Han Hakında Söylediği Sözler

NECİP FAZIL KISAKÜREK‘in II.ABDÜLHAMİD HAN Hakında Söyledikleri II. Abdülhamid, Türk’ün özünün ve temel varlığının, hakkı gasp edilmiş, mağdur kurtarıcısıdır. Abdülhamid, Tanzimat sonrasındaki Batı’ya kontrolsüz, körü körüne yönelişin karşısında inatla duran, kök ve cevherin müdafaasını son bir...
Sultan Abdülhamid Han’ın Avrasya Tüneli Rüyası Gerçek Oldu Osmanlı Sultanı Padişah 2. Abdülhamıd Han Kimdir Yaşamı Şahşiyeti Ve Önemli Projeler

Sultan Abdülhamid Han’ın Avrasya Tüneli Rüyası Gerçek Oldu

Bundan 160 yıl önce Avrupa ile Asya'yı tüp geçitle birleştirmeyi öngören ve projelendiren Abdülhamid Han'ın rüyası, yarın hayata geçiriliyor. Henüz açılmadan 2 ay önce "dünyanın en iyi projesi" seçilen Avrasya Tüneli, Türk mühendisliği, müteahhitliğinde...
Adulhamid Dönemi Osmanlı Askerî Gücü Hamidiye Alayları Osmanlı Padişahı 2. Abdulhamit’in 1860’ların Başında Kurduğu Osmanlı’nın ‘modern Ordu

Adulhamid Dönemi Osmanlı Askerî Gücü

Sultan II. Abdulhamid’in iktidara geldiği yıllarda Osmanlı Devleti askerî güç bakımından zayıf bir durum arz etmiştir. Esasen askerî teşkilatın içerisinde bulunduğu bu zayıflık ta asrın başlarına, II. Mahmud (1808–1839) dönemine kadar uzanmaktaydı. Osmanlı ordusu 1820’li yıllarda...
Osmalı Sultan 2. Abdülhamid Han Dönemi Osmanlı Devlet Arması

Sultan II. Abdulhamid Dönemi (1876–1909)

Bir Osmanlı sultanı olarak II. Abdulhamid (1842–1918) 1876 yılında tahta geçmiş ve 1909 yılına kadar saltanat sürmüştür. II. Abdulhamid’in saltanat yılları Osmanlı tarihinin en karışık ve buhranlı dönemini oluşturduğunda şüphe olmasa gerekir. On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı...
II. Abdülhamit Çocukluğu Ve Eğitimi Osmanlı Devletinin 34. Padişahı SULTAN Turquie Turkey Ottoman Sultan Abdul Hamid Gençlik Yılları

II. Abdülhamit Çocukluğu ve Eğitimi

I. Abdülmecid’in ikinci oğlu olarak dünyaya gelen, II. Abdülhamid ağabeyi V. Murad ile beraber beş yaşında iken 1847 yılında sünnet merasimleri gerçekleştirilmiştir. II. Abdülhamid, on yaşına geldiğinde otuz üç yaşındaki annesini kaybetmiştir. Tir-i Müjgan...
Tren Demiryolunun Savaşlardaki Rolü Osmanlı Hicaz Tren Yolu Demiryolu II. Abdülhamid Han Rumeli Hicaz Treni Anadolu Bağdat Demiryollar Projeleri TCDD

Tren Demiryolunun Savaşlardaki Rolü

Demiryolunun Savaşlardaki Rolü Demiryollarının savaş ve isyanlar karşısındaki rolü gayet aşikârdır. Demiryolu merkezî yönetime karşı patlak veren isyanların tamamıyla bertaraf edilmeleri veya zuhur eden savaşların başarı ile neticelendirilmeleri, askerî kıta ve askerî malzemelerin isyan ve savaş...
2. Abdülhamid Kimdir. Hayatı Ve Önemli Bilgileri.. Osmanlı Devleti Padişahı Sultan II. Abdülhamitin Mütevazi Yaşamı

2. Abdülhamid Kimdir. Hayatı ve Önemli Bilgileri

Osmanlı padişahlarının otuz dördüncüsü ve İslam halifelerinin doksan dokuzuncusu. Saltanatı: 1876-1908 Babası: Abdülmecid Han - Annesi: Tir-i Müjgan Sultan Doğumu: 21 Eylül 1842 Vefatı: 10 Şubat 1918 Çok iyi bir tahsil görerek din ilimlerini ve...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER