2. Abdülhamid Dönemi Islahatları Reform Yenilik

2. Abdülhamid Dönemi Islahatları (Reform-yenilik)

II. ABDÜLHAMIT DÖNEMI YAPILAN YENİLİKLER  Meşrutiyet yönetimine geçilerek, - İlk kez Anayasalı ve Parlamentolu dönem başlamıştır. - İlk Anayasa Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiştir. - Halk ilk kez yönetime...

2. Abdülhamid ve Kanun-i Esasi

Abdülhamid tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu büyük bir bunalım içindeydi. 1871'de tanzimat döneminin en önemli devlet adamlarından Âli Paşa'nın ölümünden sonra saray ile Bâb-ı Âli arasındaki çekişme alevlenmiş, 1875'te devlet...

Sultan 2. Abdülhamid Kimdir? Dönemi Müzik ve Sanat

Osmanlı Padişahı, İkinci Abdülhamit Döneminde Musiki ve Sanat (1876–1909) Saltanatının başlangıcında I. Meşrutiyet, sonunda 2. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Aradaki 30 yıllık “İstabdad Devri”nde ise sorumlulukları ilgililere yükleyip yetkileri...
2. Abdülhamid Dönemi Özeti Meşrutiyet Ve Islahatları Sultan 2. Abdülhamid Hanın Yaptırdığı Osmanlı Devlet Arması

2. Abdülhamid Dönemi Özeti, Meşrutiyet ve Islahatları

II. Abdülhamit Dönemi 1876–1909 Dönemin Islahatları — I. ve II. Meşrutiyet ilan edilerek Parlamenter sisteme geçildi — Duyuni Umumiye idaresi kuruldu 1881 *Genel Borçlar idaresidir. *Avrupalılar borçlarını tahsil etmek...
II. Abdülhamit Dönemi İstibdat Dönemi Yenilikleri Sultan 2. AbdülhamitHan Osmanlı İmprataoluğu Hanedanları Padişah. Arması

II. Abdülhamit Dönemi (İstibdat Dönemi) Yenilikleri

II. Abdülhamit Dönemi (İstibdat Dönemi) Yenilikleri  I. ve II. Meşrutiyet ilan edildi. Memleket Sandıkları Ziraat Bankasına dönüştürüldü. Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar) mektebi açıldı. İstanbuldan...
II. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri Ve I. Meşrutiyet Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Devri Reformları Ve I. Meşrutiyeti Osmanlı Padişahı İslam Halifesi

II. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri ve I. Meşrutiyet

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Devri Reformları ve I. Meşrutiyet I. MEŞRUTİYET ve KANUN-İ ESASİ (23 Aralık 1876) Meşrutiyet:Padişahın yanında halkın da yönetime katıldığı yönetim sistemidir. Padişah:II.Abdülhamit Etkin Grup:...
Tanzimat Ve 2. Abdülhamit Dönemi Han Osmanlı İmparatorluğu Padişah Abdülhamit

Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemi

1839 Tanzimat Fermanı’yla başlayıp, 1876’da 1. Meşrutiyet’e kadar devam eden dönemdir. Meclisi Ahkam-ı Adliye kuruldu. Meclis-i Ali-i Tanzimat kuruldu. Meclisi Ahkam-ı Adliye ile Meclis-i...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER