Sultan 2. Abdülhamid Han Osmanlı Devleti Hanedanı Padişahı İmparatoru Hükümdarı . Tanzimat 2. Abdülhamit Dönemleri Ve Yenilikleri

Tanzimat – 2. Abdülhamit Dönemleri ve Yenilikleri

1839 Tanzimat Fermanı’yla başlayıp, 1876’da 1. Meşrutiyet’e kadar devam eden dönemdir. Meclisi Ahkam-ı Adliye kuruldu. Meclis-i Ali-i Tanzimat kuruldu. Meclisi Ahkam-ı Adliye ile Meclis-i Ali-i...
2. Abdülhamid Dönemi Islahatları Reform Yenilik

2. Abdülhamid Dönemi Islahatları (Reform-yenilik)

II. ABDÜLHAMIT DÖNEMI YAPILAN YENİLİKLER  Meşrutiyet yönetimine geçilerek, - İlk kez Anayasalı ve Parlamentolu dönem başlamıştır. - İlk Anayasa Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiştir. - Halk ilk kez yönetime...

Sultan 2. Abdülhamid Kimdir? Dönemi Müzik ve Sanat

Osmanlı Padişahı, İkinci Abdülhamit Döneminde Musiki ve Sanat (1876–1909) Saltanatının başlangıcında I. Meşrutiyet, sonunda 2. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Aradaki 30 yıllık “İstabdad Devri”nde ise sorumlulukları ilgililere yükleyip yetkileri...
II. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri Ve I. Meşrutiyet Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Devri Reformları Ve I. Meşrutiyeti Osmanlı Padişahı İslam Halifesi

II. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri ve I. Meşrutiyet

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Devri Reformları ve I. Meşrutiyet I. MEŞRUTİYET ve KANUN-İ ESASİ (23 Aralık 1876) Meşrutiyet:Padişahın yanında halkın da yönetime katıldığı yönetim sistemidir. Padişah:II.Abdülhamit Etkin Grup:...
Tanzimat Ve 2. Abdülhamit Dönemi Han Osmanlı İmparatorluğu Padişah Abdülhamit

Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemi

1839 Tanzimat Fermanı’yla başlayıp, 1876’da 1. Meşrutiyet’e kadar devam eden dönemdir. Meclisi Ahkam-ı Adliye kuruldu. Meclis-i Ali-i Tanzimat kuruldu. Meclisi Ahkam-ı Adliye ile Meclis-i...
Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemleri Yenilikleri Nelerdir

Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemleri Yenilikleri Nelerdir?

Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemleri Yenilikleri Nelerdir? 1. İlk defa demir yolu yapıldı. (Aydın – İzmir) 2. Osmanlı’nın ilk çıkardığı dergi Vakay-ı Tıbbiye. 3. İlk kadın dergisi...

Meşrutiyet ve Meclisi Mebusan’ın Seçilmesi

Hükümdarlığı döneminde, Avrupa’daki milliyetçilik ve yönetim hareketleri Osmanlı topraklarına da sıçramıştı. Yeni Osmanlılar, tanzimatı yetersiz buluyorlardı. Meşrutiyet yanlısı görüşler güçleniyordu. Sultan Abdülhamit tahta geçmeden Mithat Paşa'ya verdiği...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER