Adulhamid Dönemi Osmanlı Askerî Gücü Hamidiye Alayları Osmanlı Padişahı 2. Abdulhamit’in 1860’ların Başında Kurduğu Osmanlı’nın ‘modern Ordu

Adulhamid Dönemi Osmanlı Askerî Gücü

Sultan II. Abdulhamid’in iktidara geldiği yıllarda Osmanlı Devleti askerî güç bakımından zayıf bir durum arz etmiştir. Esasen askerî teşkilatın içerisinde bulunduğu bu zayıflık ta asrın...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER