Sultan II. Abdulhamid Ve Islahatlar 2. Abdülhamit Han Osmanlı TÜRK Eser Padişah

Sultan II. Abdulhamid ve Islahatlar

Sultan  II.  Abdulhamid  döneminde   Osmanlı   Devleti’nin   yukarıda   ana   hatlarıyla özetlenmeye çalışılan durum, idarî, malî, siyasî, askerî ve eğitim alanlarında ıslahat yapılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Önceki Osmanlı...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER