Sultan 2. Abdülhamid Han Osmanlı Devleti Hanedanı Padişahı İmparatoru Hükümdarı . Tanzimat 2. Abdülhamit Dönemleri Ve Yenilikleri

Tanzimat – 2. Abdülhamit Dönemleri ve Yenilikleri

1839 Tanzimat Fermanı’yla başlayıp, 1876’da 1. Meşrutiyet’e kadar devam eden dönemdir. Meclisi Ahkam-ı Adliye kuruldu. Meclis-i Ali-i Tanzimat kuruldu. Meclisi Ahkam-ı Adliye ile Meclis-i Ali-i...

Sultan 2. Abdülhamid 31 Mart Olayı ve Hal Kararı

Meşrutiyeti kurmak için Selanik’ten getirtilen Avcı taburunun isyanı ile 31 Mart olayları meydana geldi. Asiler meclisi bastı, cinayetler, zorbalıklar yapıldı. Şehri yakıp yıktılar. Bu başkaldırı...

Sultan 2. Abdülhamid Kimdir? Dönemi Müzik ve Sanat

Osmanlı Padişahı, İkinci Abdülhamit Döneminde Musiki ve Sanat (1876–1909) Saltanatının başlangıcında I. Meşrutiyet, sonunda 2. Meşrutiyet ilan edilmiştir. Aradaki 30 yıllık “İstabdad Devri”nde ise sorumlulukları ilgililere yükleyip yetkileri...
II. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri Ve I. Meşrutiyet Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Devri Reformları Ve I. Meşrutiyeti Osmanlı Padişahı İslam Halifesi

II. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri ve I. Meşrutiyet

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Devri Reformları ve I. Meşrutiyet I. MEŞRUTİYET ve KANUN-İ ESASİ (23 Aralık 1876) Meşrutiyet:Padişahın yanında halkın da yönetime katıldığı yönetim sistemidir. Padişah:II.Abdülhamit Etkin Grup:...
Tanzimat Ve 2. Abdülhamit Dönemi Han Osmanlı İmparatorluğu Padişah Abdülhamit

Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemi

1839 Tanzimat Fermanı’yla başlayıp, 1876’da 1. Meşrutiyet’e kadar devam eden dönemdir. Meclisi Ahkam-ı Adliye kuruldu. Meclis-i Ali-i Tanzimat kuruldu. Meclisi Ahkam-ı Adliye ile Meclis-i...
Osmalı Sultan 2. Abdülhamid Han Dönemi Osmanlı Devlet Arması

Sultan II. Abdulhamid Dönemi (1876–1909)

Bir Osmanlı sultanı olarak II. Abdulhamid (1842–1918) 1876 yılında tahta geçmiş ve 1909 yılına kadar saltanat sürmüştür. II. Abdulhamid’in saltanat yılları Osmanlı tarihinin en karışık ve...

Abdulhamit Han Cuma Selamlığı ve Bombalı Suikast

Cuma selamlığı Osmanlı padişahlarının geleneksel ritüellerinden biriydi. Padişah halkından dilekçe kabul ederdi. Sultan Abdülhamid döneminde Cuma selamlığı batı türü protokol töreni haline gelmişti. Namazdan sonra...

Arap ülkeleri; Abdülhamid’in Osmanlı Devleti izlerini taşıyor ve Dua Ediyoruz

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından geçtiğimiz hafta “Sultan Abdülhamid Han ve Dönemi” sempozyumu gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan İbn Zahr Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Tarık El...

Üç Sultan Abdülhamid Figürü; Kızıl Sultan, Cenneti Mekan ve Abdülhamit

Sonuç kızıl sultan, cenneti mekan ve Abdülhamit olarak Abdülhamit olmak üzere üç figürle karşılaşıyoruz.
Abdülhamit Dönemi Musul Irak Petrolünün Gizemli Öyküsü. Abdülhamid “Hazine I Hassa“ya Ait Olan Musul Ve Kerkük‘ü “Emlâk ı Şâhâne“ye Kaydettirir

Musul Petrollerinin, Gizemli Hikayesi Nedir?

Abdülhamit Dönemi Musul Irak Petrolünün Gizemli Öyküsü Musul petrolleri sadece devletlerin değil maceraperestler ile sürgündeki prenslerin de alâkasını çekmiş, petrollerden hisse elde edebilmek için türlü...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER