Abdülhamid Han Bu milletin Hiçbir Evrakına Abdestsiz İmza Atmadım.

  Sultan Abdülhamid han, acil iş zuhur edince, gecenin herhangi bir vaktinde uyandınlmasını ister, ertesi güne bırakılmasına rıza göstermezdi. Ve abdestli olmaya çok dikkat eder, Abdestsiz yere basmazdı. Her ne vakit olursa olsun hemen abdestini alırdı. Bu...
Sultan II. Abdulhamid Ve Islahatlar 2. Abdülhamit Han Osmanlı TÜRK Eser Padişah

Sultan II. Abdulhamid ve Islahatlar

Sultan  II.  Abdulhamid  döneminde   Osmanlı   Devleti’nin   yukarıda   ana   hatlarıyla özetlenmeye çalışılan durum, idarî, malî, siyasî, askerî ve eğitim alanlarında ıslahat yapılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Önceki Osmanlı padişahlarına nispetle Sultan II. Abdulhamid farklı bir ıslahat anlayışına sahip...
2. Abdülhamid Doğumu Ve Eğitimi Sultan 2. Abdülhamid Han Osmanlı Devleti Hanedanı Padişahı İmparatoru Hükümdarı . Ottoman Empire Arma Tuğra 16

2. Abdülhamid Doğumu ve Eğitimi

Bu gerçeğin ışığında elde bulunan muhtelif kaynaklardan elde edilen bilgiler dâhilinde Sultan II. Abdulhamid’in ferdi hususiyetleri, halet-i ruhiyesi ve meşguliyetleri ile ilgili şunlar söylenebilir. A. Doğumu II. Abdülhamid İstanbul’da 22 Eylül 1842’de Sultan Abdülmecid’in Çerkes asıllı cariyesi...

Sultan Abdülhamid’in Bir Günü Nasıl Geçerdi?

Sultan Abdülhamid, padişahlığının 8. ayında iki hal vakasına sahne olan Dolmabahçe’den Yıldız Kasırları’na taşınmıştı. Bunu daha güvenli bulmuştu. Erken yatıp, erken kalkardı. Sabah namazında kalkar, abdestini alır, yazışmaları okumaya başlardı. Çalışmaya başlamadan önce sigara ve...

Osmanlı’da İlk Kağıt Para Abdülmecid Döneminde Basıldı.

Osmanlı padişahı Sultan Abdülmecid tarafından 1849'da bastırılan ancak bugüne kadar basılı hali, kalıbı ve görseli dahi görülmeyen 5. emisyon kağıt 500 kuruş, bir koleksiyoncuda çıktı.
Ehzade Orhan Osmanoğlu Sultan 2. Abdülhamidin 4. Kuşak Torunu Ve Eşi Esra Gürkan Osmanoğlu Ile 1

Şehzade Orhan Osmanoğlu Kısaca Kimdir?

Sultan İkinci Abdülhamid Han, 4. Kuşak Torunu olan Şehzade Orhan Osmanoğlu Hakkında Kısa Bilgi. 34. Osmanlı Padişahı Sultan İkinci Abdülhamid Han'ın 3. kuşak torunu ve hayattaki 24 Osmanlı şehzadesinden biri olan Harun Osmanoğlu’nun, en büyük oğludur....

Sultan Abdülhamid Sevdiği Kitapları Operet Olarak Besteletirdi

ll. Abdülhamid devrinde sahnelenen çoğunlukla İtalyan operalardan bazıları: I Due Ciabattini, L'arrivo Dello Sposo, Napoli di carnevale, I Tre Gobbi, Il Travatore ve La Traviata. Richard Strauss'un eserleri İtalyancaya çevrilip Yıldız Sarayı Tiyatrosu'nda oynanmış. II. Abdülhamid'in sevdiği kitapları operet olarak besteletmiş....
Ehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Efendi Hanedan Ailesi Reisi Harun Osmanoğlu Efendi’nin Oğlu Ve Sultan 2.Abdülhamid 4. Kuşak Torunudur

Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Kısaca Kimdir?

Sultan İkinci Abdülhamid Han, 4. Kuşak Torunu olan Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Hakkında Kısa Bilgi Cennetmekân Sultan 2. Abdülhamid Han’ın 4. kuşaktan torunudur. Hanedan dilinde “Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Efendi” diye anılmaktadır. Tam 624 yıl boyunca cihana...
Şehzade Burhaneddin Efendi Kimdir? En Güzel Eseri; GRANDE MARCHE Marş-ı Ali/Osmanlı Bahriye-Deniz Marşı

Abdülhamid Fiziki Yapısı ve Özellikleri

Fiziki Yapı ve Görünümü • Sultan II. Abdülhamid, sert havalarda denize girebilecek kadar, vücutça zinde ve çevik idi. • Geçliğinde atletik bir vücuda sahipti. • Sultan Abdülhamid kısa denebilecek bir boydaydı. Fakat ayağına daima ökçesi yüksek çizme...
Padişah 2. Abdülhamid Eğitimi Ve Öğrenimi Osmanlı İmparatorluğu Devlet Arması Tuğrası İmzası Mühürü İşareti Bayrak Simgesi Abdülhamid Sembolü

Padişah 2. Abdülhamid Eğitimi ve Öğrenimi

Gerdankıran Ömer Efendiden Türkçe, Ali Mahvi Efendi ve Saffet Paşadan Farsça, Ferid ve Şerif Efendilerden, okuduğunu rahat bir şekilde anlayacak ve tercüme yapabilecek düzeyde, Arapça öğrendi. Vakanüvis Lütfi Efendiden Osmanlı tarihi, Fransız Gardet, Edhem ve...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER