Sultan 2. Abdülhamid Han Osmanlı Devleti Hanedanı Padişahı İmparatoru Hükümdarı . Tanzimat 2. Abdülhamit Dönemleri Ve Yenilikleri

Tanzimat – 2. Abdülhamit Dönemleri ve Yenilikleri

1839 Tanzimat Fermanı’yla başlayıp, 1876’da 1. Meşrutiyet’e kadar devam eden dönemdir. Meclisi Ahkam-ı Adliye kuruldu. Meclis-i Ali-i Tanzimat kuruldu. Meclisi Ahkam-ı Adliye ile Meclis-i Ali-i Tanzimat birleşip sonuncusu olan Meclis-i Ali-i Tanzimat ismini alıyor. Yargıtay kuruluyor.Divan-ı...
Sultan II. Abdulhamid Ve Islahatlar 2. Abdülhamit Han Osmanlı TÜRK Eser Padişah

Sultan II. Abdulhamid ve Islahatlar

Sultan  II.  Abdulhamid  döneminde   Osmanlı   Devleti’nin   yukarıda   ana   hatlarıyla özetlenmeye çalışılan durum, idarî, malî, siyasî, askerî ve eğitim alanlarında ıslahat yapılmasını kaçınılmaz hale getirmiştir. Önceki Osmanlı padişahlarına nispetle Sultan II. Abdulhamid farklı bir ıslahat anlayışına sahip...
Şehzade Burhaneddin Efendi Kimdir? En Güzel Eseri; GRANDE MARCHE Marş-ı Ali/Osmanlı Bahriye-Deniz Marşı

Abdülhamid Fiziki Yapısı ve Özellikleri

Fiziki Yapı ve Görünümü • Sultan II. Abdülhamid, sert havalarda denize girebilecek kadar, vücutça zinde ve çevik idi. • Geçliğinde atletik bir vücuda sahipti. • Sultan Abdülhamid kısa denebilecek bir boydaydı. Fakat ayağına daima ökçesi yüksek çizme...
Abdulhamid Dönemi Askeri Islahatları Osmanlı Sultanı . Abdül Hamid Han Cennet Mekan Ulu Sultanım Müziği Marşları Müzikleri Osmanlı İmparatorluğu Padişah

Abdulhamid Dönemi Askeri Islahatları

On dokuzuncu yüzyılda iç isyanları etkisiz hale getirmek, merkezî otoriteyi kuvvetlendirmek ve Avrupa devletlerinin tecavüzkâr yaklaşımlarına fırsat vermemek için Osmanlı Devleti’nde askerî alanda ıslahat yapmak kaçınılmaz olmuştur. Sultan Abdulhamid’in ıslahat metodu, yukarıda da ifade...
2. Abdülhamid Dönemi Islahatları Reform Yenilik

2. Abdülhamid Dönemi Islahatları (Reform-yenilik)

II. ABDÜLHAMIT DÖNEMI YAPILAN YENİLİKLER  Meşrutiyet yönetimine geçilerek, - İlk kez Anayasalı ve Parlamentolu dönem başlamıştır. - İlk Anayasa Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiştir. - Halk ilk kez yönetime katılmıştır. Osmanlı Milleti yaratarak, dağılma önlenmeye çalışılmıştır. II. Abdülhamit 93 Harbi'nl...
II. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri Ve I. Meşrutiyet Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Devri Reformları Ve I. Meşrutiyeti Osmanlı Padişahı İslam Halifesi

II. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri ve I. Meşrutiyet

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Devri Reformları ve I. Meşrutiyet I. MEŞRUTİYET ve KANUN-İ ESASİ (23 Aralık 1876) Meşrutiyet:Padişahın yanında halkın da yönetime katıldığı yönetim sistemidir. Padişah:II.Abdülhamit Etkin Grup: Genç Osmanlılar (Jön Türkler) Etkin Olay:Tersane (İstanbul-Haliç)konferansı Kanun-i Esasi :Osmanlının ilk anayasasıdır....
Padişah 2. Abdülhamid Eğitimi Ve Öğrenimi Osmanlı İmparatorluğu Devlet Arması Tuğrası İmzası Mühürü İşareti Bayrak Simgesi Abdülhamid Sembolü

Padişah 2. Abdülhamid Eğitimi ve Öğrenimi

Gerdankıran Ömer Efendiden Türkçe, Ali Mahvi Efendi ve Saffet Paşadan Farsça, Ferid ve Şerif Efendilerden, okuduğunu rahat bir şekilde anlayacak ve tercüme yapabilecek düzeyde, Arapça öğrendi. Vakanüvis Lütfi Efendiden Osmanlı tarihi, Fransız Gardet, Edhem ve...
Avrasya Tüneli Dünyanın En Iyi Projesi Seçildi. Sultan Abdülhamid Han’ın Avrasya Geçit Tüneli Rüyası Gerçek Oldu

Abdülhamid Hanın Projeleri Gerçek Oluyor. Avrupa ve AsyaTüp Tünel Geçişi

Abdülhamid’in hayali ikinci kez gerçekleşti  İstanbul Boğazı’nın altından bağlayan Avrupa ve Asya Tüp Tünel Geçişi ilk olarak 125 yıl önce gündeme geldi. İkinci Abdülhamid’e iki farklı proje sunuldu. Ancak kâğıt üzerinde kaldı. Tünel projesi ilk olarak...
Osmanlı İmparatorluğu Devlet Arması Tuğrası İmzası Mühürü İşareti Bayrak Simgesi Sultan Padişahı 2. Abdülhamid 9

Abdulhamid Dönemi Osmanlı Maliyesi

1831 yılında Mısır valisi Mehmed Ali Paşa’nın isyanı, 1838’de Osmanlı Devleti ile İngiltere arasında imzalanan Balta Limanı Antlaşması ve Tanzimat Fermanı Osmanlı maliyesi için yeni bir dönemin başlangıcını oluşturmuştur. Balta Limanı Antlaşması’nın imzalanmasından ve Tanzimat Fermanı’nın...
Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemleri Yenilikleri Nelerdir

Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemleri Yenilikleri Nelerdir?

Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemleri Yenilikleri Nelerdir? 1. İlk defa demir yolu yapıldı. (Aydın – İzmir) 2. Osmanlı’nın ilk çıkardığı dergi Vakay-ı Tıbbiye. 3. İlk kadın dergisi çıkarıldı.Terakki-i Muhadderat. 4. İlk defa milli takvim kullanan gazete olarak Sabah...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER