Yazarlar Yazar: Osmanlı Tarih Öğretmeni

Osmanlı Tarih Öğretmeni

55 İÇERİKLER 0 YORUMLAR

Beyoğlu Botter Apartmanı

Beyoğlu Botter Apartmanı Yapı, II. Abdülhamid dönemi Bahriye Nazırı Amiral Hasan Paşa’nın oğlu Mahmud Nedim Bey’e aittir. SultanII.Abdülhamid’in terzisi Hollandalı Botter’in atölyesinin bu binada bulunmasından dolayı apartman bu isimle anılmıştır.

Beyoğlu Union Française

Beyoğlu Union Française 1896 yılında Alexandre Vallaury tarafından inşa edilen yapı, yabancı elçilik misafirhanesi olarak tasarlanmıştır. Bina, Düyun-ı Umumiye’nin Fransa adına temsilcisi Askerî ataşe Mösyö Berger tarafından yaptırılmıştır.

Hereke Köşkü

Hereke Köşkü Hereke halılarının uluslararası bir ün kazanmasından sonra Hereke’ye gelen yabancı misafirlerin barakalarda ağırlanmasının ayıp olduğu düşünülerek fabrikanın şerefi ile münasip bir köşk inşası uygun görülmüştür. 1898 yılında Alman imparatoru II. Wilhelm’in Sultan II....

Asar-ı Atika Müzesi’ (Eski Eserler Müzesi), Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi), İstanbul Arkeoloji Müzesi

Asar-ı Atika Müzesi' (Eski Eserler Müzesi),  Müze-i Hümayun (İmparatorluk Müzesi), İstanbul Arkeoloji Müzesi 1891-1908 yılları arasında bölümler hâlinde inşa edilen Arkeoloji Müzesi, Gülhane Parkı ile Topkapı Sarayı arasında yer alır. Alınlık üzerinde bulunan kufi üsluptaki Osmanlıca...

Düyûn-ı Umûmiye Binası (Bugünkü İstanbul Erkek Lisesi)

Düyûn-ı Umûmiye Binası 1899’da Mimar Alexandre Vallaury tarafından inşa edilmiştir. Günümüzde İstanbul Erkek Lisesi olarak işlevini sürdüren yapı orijinal planından ve durumundan pek farklılık göstermemektedir. Okul binası vaktiyle Duyun-u Umumiye (Genel Borçlar İdaresi) binası olarak  kullanılıyordu. Binanın...

Hamidiye Suyunun dağıtılması

Hamidiye Suyunun dağıtılması 1898'de İstanbul'a kaliteli içme suyu sağlamak amacıyla II. Abdulhamit'in emriyle bir komisyon kurulmuş. Yapılan projeye göre Kırkçeşme tesislerinin doğu kolu üzerinde ve Kemerburgaz'ın güneydoğusundaki Karakemer ve Kovukkemer civarındaki membalar  20 maslakta toplanmış...

Küçükçekmece Osmanlı Kibrit fabrikası

Küçükçekmece Osmanlı Kibrit fabrikası 1898  Fransız yapımı Osmanlı Kibrit Fabrikası. Osmanlı İmparatorluğu döneminde sanayileşme ancak 19. yüzyılda başlar. Devletin girişimci olduğu ve daha çok askeri yatırımlar olarak öne çıkan bu sanayileşme girişimleri özellikle 19. yüzyılın ikinci...

Osmanlı Umum Sigorta Şirketi

Osmanlı Umum Sigorta Şirketi İlk yerli sigorta şirketimiz (!): Osmanlı Umum Sigorta Şirketi Türk sigorta piyasasında her geçen gün artan yabancı şirketler Türk şirketleri daha sert koşullarda rekabet etmeye zorlarken hem sektörün büyümesine hem de ülke...

Beykoz Hamidiye Kağıt Fabrikası

Beykoz Hamidiye Kağıt Fabrikası Hamidiye kâğıt fabrikası, Osmanlı İmparatorluğu döneminde kurulan kâğıt fabrikalarının sonuncusudur. Sultan II. Abdülhamid, Hamidiye kâğıt fabrikasını kurma imtiyaz ve yetkisini elli yıl için Serkarin Osman Bey’e vermişti. Beykoz çevresinde 1893′de kurulan...

Yıldız Porselen ve Çini Fabrikası

Abdülhamid döneminde, sanayi ve ticaretin geliştirilmesinde katkıda bulunacak büyük, orta ve küçük ölçekli işletmeler açılmıştır. Sanayi ve ticaretin geliştirilmesine büyük önem verilmiş ve bu noktada katkıda bulunanlar da sultan tarafından altın ve gümüş liyakat...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER