Osmanlı Türk Müziği ve Musiki Çalgı Bilgileri

0
9763
Osmanlı Türk Müziği Ve Musiki Çalgı Bilgileri Görsel Tarihi Müzesi Iran Tablo Türk Türk Ve Osmanlı Sarayı Türk Musikisi Çalgıları.Türk Müziği Çalgıları Sınıfları Nedir
Osmanlı Türk Müziği Ve Musiki Çalgı Bilgileri Görsel Tarihi Müzesi Tablosu Osmanlı Sarayı Türk Musikisi Çalgıları.Türk Müziği Çalgıları Sınıfları Nedir

Osmanlı Saray Musiki Bilgileri ve Müzik Enstrümanları Nedir?

17. Yüzyıldan itibaren Tanbur‘a bırakmış, tarihi Türk harpi Çeng‘le, Türk pan flütü Miskal 19.Yüzyılda, Santur ise 20. Yüzyılda artık kullanılmaz olmuşlardır .

Önce viola d’amore şeklinde Sinekemanı adı ile Batıdan gelen Keman, daha sonra Viyola, Viyolonsel ve Kontrbas ile, önceleri Köçekçe ve Tavşanca adı verilen saray rakslarının eşlik sazı olan Kemençe ve Lavta 20. Yüzyılda klasik musikiye de girmiştir.

Kaşık’la Zilli Maşa‘nın halk oyunlarında yaşamasına mukabil, Çalpara da denen Çengi Çubuğu, Köçekçe ve Tavşanca’larla birlikte tarihe karışmıştır.

Esitli Tanbur Resimleri Tsm Ottomans Tambur Empire Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal Aletleri çalgısı çalgıları Eski Tarihi Bilgisi Turkish
Esitli Tanbur Resimleri Tsm Ottomans Tambur Empire Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal Aletleri çalgısı çalgıları Eski Tarihi Bilgisi Turkish

Osmanlı musikisinde kullanılmış olan çalgıların sayısı da, çeşitli çalgıların kaynaklarına göre değişiklik (daha doğrusu artış) göstermiştir:

II. Murad çağı yazan Şükrullah sadece 9. Ladikli 18, Katib Çelebi 19 çalgılık liste verirlerken,

yazarlığı yanında çok iyi bir Müzisyen olan Evliya Çelebi, çoğunun tarifini de verdiği 76 çalgı adı zikretmiştir.
Musiki aletleri bilimi demek olan Organoloji‘de çalgılar, hangi Müzik söz konusu olursa olsun, bu sanatın insanla birlikte doğuşundan bu yana geçirdiği merhaleler göz önüne alınarak,

 1. Vurmalı çalgılar,

  Türk Musiki Klasik Turk MüziğiTüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çalmak Müzikal Aletleri çalgısı çalgıları Aleti çalgı çal Music Eski Tarih
  Türk Musiki Klasik Turk MüziğiTüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çalmak Müzikal Aletleri çalgısı çalgıları Aleti çalgı çal Music Eski Tarih
 2. Nefesli çalgılar ve
 3. Telli çalgılar

sırası içinde incelenmektedir .

‘Ritm sazlar’da denen vurmalılar, kendi aralarında ayrıca:

 1. Tahtalar ,
 2. Zilliler ve
 3. Derililer olarak üçe ayrılmakta:

Nefesli ve telli çalgılar (ritm çalgılarına paralel)’melodi çalgıları‘ adını almakta, nefesliler ‘dilli’ ve ‘dilsiz’,

Telliler Çalgılarıda ‘mızraplı’ ve ‘yaylı’ alt başlıklarına göre sınıflandırılmaktadır.

Bir başka tasnif şekli de çalgıları yine aşağıdaki şekilde sınıflanabilir.

 1. Vurmalı Çalgılar
 2. Nefesli Çalgılar (dilli ve dilsiz Üflemeliler)
 3. Telli Çalgılar  (mızraplı ve yaylı Aletler)

Kullanılış Alanlarına (Fonksiyonlarına) Göre Çalgıların Sınıflandırılması

Tüm Tarhi Eski Toplu Doğu Türk şark Asya Müzik Enstrümanlar çeşitleri Müzikal Aletleri çalgı çalgıları Musiki Aleti çalgısı çal Music Nota Nedir Ne Demek Bilgisi Instruments
Tüm Tarhi Eski Toplu Doğu Türk şark Asya Müzik Enstrümanlar çeşitleri Müzikal Aletleri çalgı çalgıları Musiki Aleti çalgısı çal Music Nota Nedir Ne Demek Bilgisi Instruments
 1. Askeri Müzik çalgıları,
 2. Dini Müzik çalgıları,
 3. Halk Müziği çalgıları,
 4. Klasik Müzik çalgıları ve
 5. Eğlence Müziği çalgıları.

Osmanlı Musikisi, Müzik Enstrümanları Hangileridir? ve Çeşitleri Nelerdir?

Musiki aletleri bilimi demek olan ORGANOLOJI’de çalgılar, hangi Müzik söz konusu olursa olsun, bu sanatın insanla birlikte doğuşundan bu yana geçirdiği merhaleler göz önüne alınarak, vurmalı çalgılar, nefesli çalgılar ve telli çalgılar sırası içinde incelenmektedir.

Biz burada. Osmanlı musikisinin çeşitli türlerinde kullanılan çalgıları, kullanılma alanlarını birleştirerek, vurmalı-nefesli-telli (mızraplı-yaylı) sırasına göre toplu olarak sınıflandıracağız.

Osmanlı Musikisi, Müzik Enstrüman Çeşitleri Nedi̇r? ve Çalgı Bilgileri

Türk Musiki Klasik Turk Müziği Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çalmak Müzikal Aletleri çalgısı çalgıları Musiki Aleti çalgı çal Music Eski Tarihi Nedir Bilgisi
Türk Musiki Klasik Turk Müziği Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çalmak Müzikal Aletleri çalgısı çalgıları Musiki Aleti çalgı çal Music Eski Tarihi Nedir Bilgisi

Musikî aletleri bilimi demek olan ORGANOLOJI’de çalgılar, hangi Müzik söz konusu olursa olsun, bu sanatın insanla birlikte doğuşundan bu yana geçirdiği merhaleler göz önüne alınarak, vurmalı çalgılar, nefesli çalgılar ve telli çalgılar sırası içinde incelenmektedir.

Osmanlı mûsikîsinin çeşitli türlerinde kullanılan çalgıları, kullanılma alanlarını birleştirerek, vurmalı-nefesli-telli (mızraplı-yaylı) sırasına göre toplu olarak sınıflandıracağız .

OSMANLI MUSİKİSİ ÇALGI ÇEŞİTLERİ VE MÜZIK ALETLERI SINIFLANDIRILMASI

OSMANLI MUSİKİSİ ÇALGI ÇEŞİTLERİ VE MÜZIK ALETLERI SINIFLANDIRILMASI Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal
OSMANLI MUSİKİSİ ÇALGI ÇEŞİTLERİ VE MÜZIK ALETLERI SINIFLANDIRILMASI Türk Musiki Osmanlı Klasik Turk Müziği Tüm Konser Toplu Müzik Enstrümanlar çeşitleri çal
OSMANLI MUSİKİSİ ENSTRÜMANLARI   
VURMALI SAZLAR
 
1) Tahta Müzik Sazları
Çevgan (Askeri Müzik)
Kaşık (Halk Oyunları)
Çalpara veya Çengi Çubuğu (Köçekçe ve Tavşanca’larda)
2) Zilliler (Zilli Müzik Sazları)
Zil (Halile) (Tekke Müziği)
Mehter Zili (Askeri Müzik)
Hitit Sistrumu (Askeri Müzik.)
Zilli Maşa (Halk oyunları)
Parmak Zili (Eski ve yeni Raks Müziği)
3) Derililer (Derili) Müzik Çalgıları
Kös Askeri Müzik
Davul Askeri ve Halk Müziği
Nakkare Askeri Müzik
Kudüm Tasavvuf ve Klasik Müzik
Daire Klasik Müzik
Def Fasıl Müziği
Bendir Tasavvuf Müziği
Nevbe Tasavvuf Müziği
Darbuka Oyun havaları
4) Fırınlanmışlar (Fırınlanmış)Müzik Enstrümanları
Cam Bardaklar Oyun Müziği
Kaseler Oyun Müziği
Fincanlar Oyun Müziği
NEFESLI SAZLAR
1) Dilliler (Dilli) Müzik Çalgıları
Zurna Askeri ve Halk Müziği
Mey Halk Müziği
Kaval Halk Müziği
Tulum Halk Müziği
Sipsi Halk Müziği
Çifte Halk Müziği
Arğul Halk Müziği
Düdük Halk Müziği
2) Dilsizler (Dilsiz) Müzik Çalgıları
Nefir Askeri Müzik
Kaval Halk Müziği
Ney Klasik ve Tasavvuf Müziği
Girift Klasik Müzik
Miskal Klasik Müzik
Pişe Klasik Müzik
Mu Klasik Müzik
Kara kamış Klasik Müzik
Komuz Oyun Müziği
Garmon Mızıka ve Oyun Müziği
Hokkabaz Borusu Eğlence Müziği
Mizmar Klasik Müzik
TELLI SAZLAR 
1) Yaylılar (Yaylı) Müzik Aletleri
Iklığ Halk Müziği
Sinekeman Klasik Müzik
Keman Klasik Müzik
Rebab Tasavvuf Müziği
Klasik Kemençe Klasik Müzik
Karadeniz Kemençesi Halk Müziği
Ağaç Kemane Halk Müziği
Yaylı Tanbur Klasik Müzik
Kabak Kemane Halk Müziği
2) Mızraplılar (Mızraplı) Müzik Aletleri
Kopuz Askeri ve Halk Müziği
Kolca Kopuz Halk Müziği
Lavta Oyun Müziği
Çeng ( Mugni) Klasik Müzik
Tanbur Klasik Müzik
Ud Klasik ve halk Müziği
Kanun Klasik ve halk Müziği
Santur Klasik Müzik
Saz Ailesi
Cura Halk Müziği
Cura-Bağlama Halk Müziği
Bağlama Halk Müziği
Tanbura Halk Müziği
Divan (Meydan) sazı Halk Müziği
Tar Ailesi
Dombra Halk Müziği
Dotar Halk Müziği
Setar Halk Müziği
ASYA TÜRKLERI MÜZIĞI ÇALGILARI
Balaban (MEY) Halk Müziği
Gubuz Halk Müziği
Koray Halk Müziği
Sıbızgı Halk Müziği
Mazhar Halk Müziği
Gıçek Halk Müziği
Kılkopuz Halk Müziği
Rubab Halk Müziği
Nay Halk Müziği
Kemença Halk Müziği
Tüm Tarhi Eski Toplu Doğu Türk şark Asya Müzik Enstrümanlar çeşitleri Müzikal Aletleri çalgı çalgıları Musiki Aleti çalgısı çal Music Nota Nedir Ne Demek Bilgisi Instruments
Tüm Tarhi Eski Toplu Doğu Türk şark Asya Müzik Enstrümanlar çeşitleri Müzikal Aletleri çalgı çalgıları Musiki Aleti çalgısı çal Music Nota Nedir Ne Demek Bilgisi Instruments

CEVAP VER