2. Abdülhamid Hangi Hocalardan Ne Dersi Almıştır?

0
3562
2. Abdülhamid Hangi Hocalardan Ne Dersi Almıştır Abdulhamid Devri İlk Yapılan Gerçekleşen Önemli Eserler Yenilikler Eğitim Mesleki Okullar
2. Abdülhamid Hangi Hocalardan Ne Dersi Almıştır Abdulhamid Devri İlk Yapılan Gerçekleşen Önemli Eserler Yenilikler Eğitim Mesleki Okullar

Abdülhamid, eğitimi müddetince değişik hocalardan ders almıştır. Bunlar,

Mirliva Guatelli, Mirliva Dussup, Miralay Lombardi Bey (Batı Musikisi ve piano),

Aleksan Efendi (piano),

Celaleddin Efendi ve 1850’den itibaren Kazasker Tosyalı Mustafa İzzet Efendi (hat sanatI),

violonist Hidayet Bey (keman),

Rumeli kazaskeri Acem Ali Mahvi Efendi, sadrazam Safvet Paşa (Farsça),

Şerif Efendi, Ferid Efendi, Şirin Hafız, Ömer Hulusi (Arapça),

Namık Paşa, Mösyö Gardet (Fransızca),

Gümüşhaneli Gerdankıran Ömer Hulusi Efendi (Türkçe, Osmanlı edebiyatı, ulum-i islamiye, hadis),

Maarif Nazuru Vezir Mehmed Tahir, Münif Paşa (ekonomi-politika),

Vak’anüvis Lütfi (Osmanlı Tarihi),

lalaları Mehmed Sadık Ağa ve 1857’de ölümünden sonra Mabeynci Osman Bey (spor, süvarilik),

Sadrazam İbrahim Edhem Paşa (Fransız Edebiyatı),

şeyhi Tarabulusgarbli Mehmed Zarif Efendi (Şazeli tarikatı adabı),

1879’dan itibaren şeyhi olan Rumeli kazaskeri Halebli Sayyadzade Ebü’l-Hûda Efendi (Kadirilik) ile hünkar yaveri çeşitli subaylardan (askerlik dersleri) almıştır.

2. Abdülhamid Doğumu Ve Eğitimi Sultan 2. Abdülhamid Han Osmanlı Devleti Hanedanı Padişahı İmparatoru Hükümdarı . Ottoman Empire Arma Tuğra 16
2. Abdülhamid Doğumu Ve Eğitimi Sultan 2. Abdülhamid Han Osmanlı Devleti Hanedanı Padişahı İmparatoru Hükümdarı . Ottoman Empire Arma Tuğra 16

CEVAP VER