Abdulhamid Dönemi İcraatları; Eserler, Yenilikler, Okullar ve Kurumlar

0
47520
Abdulhamid Dönemi İcraatları Eserler Yenilikler Okullar Ve Kurumlar Sultan 2. Abdül Hamid Han Osmanlı Müziği TÜRK Saray Eser Padişah
Abdulhamid Dönemi İcraatları Eserler Yenilikler Okullar Ve Kurumlar Sultan 2. Abdül Hamid Han Osmanlı Padişahı

 

Abdulhamid’in Padişahlığı Dönemindeki İcraatları; İlk Yapılan, Önemli Eserler, Yenilikler, Eğitim Reformu,Mesleki Okullar ve Sanayi Kurumlar,

Osmanlı padişahı 2 Abdülhamid Dönemi, Cumhuriyet, Cemaat, Meşrutiyet ve batılaşma ikilemleri içindeki dönüm noktalarından birisidir. Abdülhamid tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu büyük bir bunalım içindeydi, şartlar çok na müsait idi.

 

Sultan 2. Abdülhamid Tahta Çıkışı Ortamı

Sultan 2. Abdülhamid Tahta Çıkışı Ortamı .Sultan 2. Abdülhamid Han Osmanlı Klasik TÜRK Saray Klasik Eser Padişah
Sultan 2. Abdülhamid Tahta Çıkışı Ortamı .Sultan 2. Abdülhamid Han Osmanlı Klasik TÜRK Saray Klasik Eser Padişah

Amcası Abdülaziz’in 1876’da tahttan indirilmesi ve şüpheli koşullarda ölümü, ağabeyi V. Murat’ın tahta geçirildikten üç ay sonra ruhsal çöküntü geçirdiği iddiasıyla tahttan indirilerek Çırağan Sarayı’na hapsedilmesi olaylarına tanık oldu. 31 Ağustos 1876’da padişah ilan edildi.

Abdülhamid tahta çıktığında Osmanlı İmparatorluğu büyük bir bunalım içindeydi. 1871’de Âli Paşa’nın ölümünden sonra saray ile Bâb-ı Âli arasındaki çekişme alevlenmiş; 1875’te devlet borçlarını ödeyemez hale düşerek ‘Muharrem Kararnamesi’ ile moratoryum ilan etmiş; Rusya’nın başını çektiği Panslavizm akımının etkisiyle Balkanlar’da ulusal ayaklanmalar baş göstermişti.

Yurt içinde meşrutiyet yanlısı görüşler güçleniyor, hatta padişahlığın tasfiyesiyle cumhuriyet ilânı fikri tartışmaya açılıyordu.

Abdülhamid, tahta geçmeden Mithat Paşa’ya verdiği taahhüt uyarınca 23 Aralık 1876’da, ilk Osmanlı anayasası olan Kanun-ı Esasî’yi ilan etti.

Meclis-i Mebusan ve Ayan Meclisi üyelerinden oluşan ilk meclis 19 Mart 1877’de açıldı. Böylece I. Meşrutiyet dönemi başladı.

Padişah ile meclisin ülkeyi birlikte yönetmesi ilkesine dayanan anayasayla yargı bağımsızlığı ve temel haklar güvence altına alınmasına rağmen egemenliğin esas kaynağı yine padişahtı. Abdülhamid, Kanun-ı Esasî’nin 113. maddesiyle kendisine tanınan “idari sürgün yetkisi”ni kullanarak, 1881 yılında Mithat Paşa’yı sürgüne yolladı.

Bu Mithat Paşa, İttihat Terakki ve dolayısıyla Said Nursi efendi konusuna girmeden evvel, 2. Abdulhamid’in padişahlığı dönemindeki icraatlarına bir göz atalım:

Abdulhamid Devri; İlk Yapılan, Gerçekleşen, Önemli Eserler, Yenilikler, Eğitim-Mesleki Okullar ve Sanayi Kurumlar,

 • Sultan 2. Abdülhamid İlk Yapılan Gerçekleşen Önemli Eserler Yenilikler Eğitim Mesleki Okullar Ve Sanayi Kurumlar Han Osmanlı
  Sultan 2. Abdülhamid İlk Yapılan Gerçekleşen Önemli Eserler Yenilikler Eğitim Mesleki Okullar ve Sanayi Kurumlar

  Mülkiye (Siyasal Bilgiler), Fakülte düzeyine getirilerek açıldı

 • Memurlara sicil tutulmaya başlandı
 • Eski Eserler Müzesi açıldı
 • Hukuk Fakültesi açıldı
 • Muhasebat Divanı (Sayıştay) kuruldu
 • Güzel Sanatlar Fakültesi açıldı
 • Ticaret Fakültesi açıldı
 • Yüksek Mühendislik Fakültesi açıldı
 • Dârülmuallimât (Kız Öğretmen Okulu) açıldı
 • Terkos Suyu hizmete girdi
 • Bütün yurtta İdadiler (Lise) açılmaya başlandı
 • Ziraat Bankası kuruldu
 • Bursa’da İpekhane açıldı
 • Emekli Sandığı kuruldu
 • Halkalı Ziraat ve Veterinerlik Fakülteleri açıldı
 • Bursa Demiryolu hizmete girdi
 • Aşiret Okulu açıldı
 • Bütün yurtta Rüşdiyeler (Ortaokul) açılmaya başlandı
 • Kudüs Demiryolu hizmete girdi
 • Ankara Demiryolu hizmete girdi
 • Kağıt Fabrikası kuruldu
 • Kadıköy Gazhanesi kuruldu
 • Beyrut’ta liman ve rıhtım inşaa edildi
 • Osmanlı Sigorta Şirketi kuruldu
 • Kadıköy Su Tesisatı hizmete girdi
 • Selanik-Manastır Demiryolu hizmete girdi
 • Şam Demiryolu hizmete girdi
 • Eskişehir-Kütahya Demiryolu hizmete girdi
 • Galata Rıhtımı inşa edildi
 • Beyrut Demiryolu hizmete girdi
 • Darülaceze (Kimsesizler yurdu) hizmete girdi
 • Mum Fabrikası kuruldu
 • Afyon-Konya Demiryolu hizmete girdi
 • Sakız Adası’nda Liman ve Rıhtım inşaa edildi
 • İstanbul-Selanik Demiryolu hizmete girdi
 • Tuna Nehri’nde Demirkapı Kanalı açıldı
 • Şam-Halep Demiryolu hizmete girdi
 • Şişli Etfal Hastanesi hizmete girdi
 • Hicaz Telgraf hattı kuruldu
 • Hama Demiryolu hizmete girdi
 • Basra-Hindistan Telgraf hattı Beyoğlu’na bağlandı
 • Hamidiye Suyu hizmete girdi
 • Dünyanın ilk dişçilik okulunu kurdu.
 • Paris’te İslam Külliyesi kurdu.
 • Selanik’te Liman ve Rıhtım inşaa edildi
 • Haydarpaşa Liman ve Rıhtımı inşaa edildi
 • Sirkeci Garı
 • Haydarpaşa Garı
 • Maden Fakültesi açıldı
 • Şam Tıp Fakültesi açıldı
 • Haydarpaşa Askeri Tıp Fakültesi açıldı
 • Trablus-Bingazi Telgraf hattı kuruldu
 • Konya Ereğlisi’nde demiryolu hizmete girdi
 • Trablus Telsiz İstasyonu kuruldu
 • Bütün yurtta Telsiz İstasyonları kuruldu
 • Medine Telgraf Hattı kuruldu
 • Şam’da Elektrikli tramvay hizmete girdi
 • Hicaz Demiryolu hizmete girdi. 27 Ağustos’ta İstanbuldan kalkan tren, 3 gün sonra Medine’ye ulaştı
 • Pekin’de Üniversite kurdurdu. (Dar’ul Ulum’il Hamidiye = Hamidiye Üniversitesi)
 • Toplu sünnet merasimleri yaptırıp her bir çocuğa çeyrek altın gönderdi ve bu yüzden yaz aylarında toplu sünnetlerin yaygınlaşmasını sağladı.
 • Kendi el emeği ile kazandığı ve biriktirdiği parasından bir kısmını her sene borç yüzünden hapse düşenleri kurtarmaya tahsis etti.
 • Her yıl 30 bin saksı satın alıp çiçek ektirdi.
 • Döneminde yaptırılan Demiryolları

CEVAP VER