Telkihhane (Çiçek Aşısı Üretim Merkezi), Bakteriyolojihane-i Şâhâne, Bakteriyolojihane-i Baytar

0
2686
Telkihhane (Çiçek Aşısı Üretim Merkezi), Bakteriyolojihane-i Şâhâne, Bakteriyolojihane-i Baytar, Abdülhamid Sağlık Hizmetleri

Telkihhane (Çiçek Aşısı Üretim Merkezi)

1889’da Telkihhane (Çiçek Aşısı Üretim Merkezi), 1893’te Bakteriyolojihane-i Şâhâne, daha sonra da Bakteriyolojihane-i Baytarî kurulmuştur. Bu müesseselerde üretilen aşı ve serumlar, o zamanlar dünyayı kasıp kavuran tifo, kolera, dizanteri, veba, tifüs ve menenjit gibi hastalıkların önünün kesilmesinde rol oynamıştır. Yine hayvanları kırmakta olan şarbon, veba ve çiçek gibi hastalıkların da devası bulunmuştur.

1894 yılında Peşte’de yapılan ilmî bir toplantıda, difteri serumunun bulunduğu bildirilmiş ve bu bilgi üç gün sonra İstanbul’a ulaşmıştır. Çok sevdiği kızını dört yaşında iken difteriden kaybeden Sultan 2. Abdülhamid, bu habere çok sevinmiş ve Bakteriyolojihane-i Şâhâne Müdürü Dr. Nicolle’ü Paris’e göndermiştir. Difteri serumu, bulunuşundan sadece üç ay sonra İstanbul’da üretilmeye başlanmıştır.

Telkihhane (Çiçek Aşısı Üretim Merkezi), Bakteriyolojihane-i Şâhâne, Bakteriyolojihane-i Baytar, Abdülhamid Sağlık Hizmetleri
Telkihhane (Çiçek Aşısı Üretim Merkezi), Bakteriyolojihane-i Şâhâne, Bakteriyolojihane-i Baytar, Abdülhamid Sağlık Hizmetleri
Telkihhane (Çiçek Aşısı Üretim Merkezi), Bakteriyolojihane-i Şâhâne, Bakteriyolojihane-i Baytar, Abdülhamid Sağlık Hizmetleri
Telkihhane (Çiçek Aşısı Üretim Merkezi), Bakteriyolojihane-i Şâhâne, Bakteriyolojihane-i Baytar, Abdülhamid Sağlık Hizmetleri

CEVAP VER