Mızıka-yı Hümayun Orkestra şefi Ahmet Necip Paşa Kimdir

0
2583
Necip Ahmed Paşa. Abdülhamid Muzıka Yı Hümâyûn Kumandanı Ve Mâbeyn I Hümâyûn Feriki . 1909 Yılına Kadar Osmanlı Devleti’nin Millî Marşı Olarak çalınan Hamidiye Marşı Bestecisi6
Necip Ahmed Paşa. Abdülhamid Muzıka Yı Hümâyûn Kumandanı Ve Mâbeyn I Hümâyûn Feriki . 1909 Yılına Kadar Osmanlı Devleti’nin Millî Marşı Olarak çalınan Hamidiye Marşı Bestecisi6

NECİP AHMED PAŞA, Yesarizade (istanbul 1812-ay.y. 1883).

Yesarizade Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin oğlu. Enderun’da yetişti.

Musika-i (Musika-yı) hümayun’da batı müziği, flüt, piyano ve keman öğrendi. 1846’da flütçü olarak Saray bandosu’ na girdi.

Abdülaziz’in alafranga’ya karşı tutumunu eleştirdiğinden görevinden uzaklaştırıldı.

Abdülhamit’nin tahta geçmesini sağlayan olaylara karıştı, yeni padişah tarafından Mızıkayı hümayun komutanlığına atandı. Rütbesi ferikliğe yükseldi.

II. Abdülhamit dönemi boyunca milli marş olan ünlü Hamidiye marşın besteledi.

Teksesli ve çoksesli başka besteler de yaptı. XIX. yy.’ a kadarki klasik türk müziği eserlerini notaya aldırarak, doğru bir biçimde günümüze ulaşmalarını sağladı.

AHMET NECİP PAŞA Türk Müzikçi Sazende Mızıka Yı Hümayün Askeri Bando Şefi Kumandanı Saray Klasik Batı Müziği Bandoorkestra şefi.
AHMET NECİP PAŞA Türk Müzikçi Sazende Mızıka Yı Hümayün Askeri Bando Şefi Kumandanı Saray Klasik Batı Müziği Bandoorkestra şefi.

Muzıka-yı Hümayun’da Donizetti Paşa ve diğer Avrupalı musikişinaslardan Batı Musikisi öğrenip flüt, piyano ve keman gibi batı sazları çalmaya başlayan Necip Ahmed Bey hızla yükselmiş, Türk musikisine tutkun olan Abdülaziz tarafından Saray’dan uzaklaştırılmışsa da Batı Musikisi’ne taraftar olan Abdülhamid tarafından rütbesi iade edildiği gibi hem Muzıkay-ı Hümâyûn kumandanı, hem de Mâbeyn-i Hümâyûn feriki yapılmıştı. 1876 yılından 1909 yılına kadar Osmanlı Devleti’nin millî marşı olarak çalınan Hamidiye Marşı’nı o bestelemiştir.

Necip Ahmed Paşa, Türkiye’de Batı Musikisi’nin gerçek kurucularındandı.

Ferik Rütbesi Ne demek?

Ferik, Osmanlı Devletinin son dönemi ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kullanılan Mirliva ile Birinci Ferik rütbeleri arasında olan ve günümüz rütbelerinden Korgeneral ile Tümgeneral rütbelerine eşit askeri rütbe.

Gerçek HAMİDİYE MARŞI Piyano Solo Beste: Ahmed Necib Paşa Yesarizade 2. Sultan Abdülhamid Han İthafen Osmanlı Musiki Müziği Marche Klasik Türk Marş Ana Büyük Askeri Bando Mızıkayı Hümayün Saray Yıldız Sarayı Grande Osmanlısı

Hakiki HAMİDİYE MARŞI Beste: Necip Paşa – Sultan 2. Abdülhamid Han için Osmanlı Ulusal Marşı Solo Piyano ile.
Türk Osmanlı Hanedanları – Osmanlı Devleti Saray Milli Müzikleri
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, “HAMİDİYE MARŞI ” Eserini Piyano ile Solo çaldı.
Arka Perde Sinevizyon ile Abdülhamit han Eserlerinden Görüntüler Eşlik etti.
“Sultan 2. Abdülhamit için, Osmanlı Milli Marşı; ” Osmanlı Sarayı Müziği Piyano Solo Serisi: 6
Genç Osmanlı Piyanist Beğeni, Destek ve Güzel Yorumlarınızı Bekler.
Hamidiye Marşı, 1876-1909 yılları arası kullanıldı. Necip Paşa tarafından II. Abdülhamit için bestelendi

CEVAP VER