Kanun Piyano ŞEHNAZ LONGA Beste Santuri Ethem Efendi Osmanlı Dolmahçe SARAYI

0
1722

Kanun Piyano ŞEHNAZ LONGA Beste Santuri Ethem Efendi Osmanlı Dolmahçe SARAYI Sultan Abdülhamid Dönemi  Bestekarları İstanbul Osmanlıca Ders

Enstrümantel Türk Saz Müsikilerini Piyano ve Kanun Sesleri ile Dinlediniz mi ?
Piyanist Güneş Yakartepe, “Şehnaz Longa Beste Santuri Ethem Efendi ” Eserinin Piyano Notalarını yazdı, Polifonik Şekil ile Piyano çaldı
Enstrümantal Türk Saz Eserlerini Piyano ve Kanun Serisi: 2
Çok sevilen Musikilerimizi Piyano ve Kanun ile Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz, Umarım Hoşunuza Gider.
Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum. Sevgi ve Saygılar…
Kanun Piyano Şehnaz Longa Beste Santuri Ethem Efendi Dolmahçe SARAYI Osmanlı İstanbul Makam Sehnaz Naz Usûl Sofyan Bu E-posta Gönder Blog Yemek Fon Müziği MELODİ SLOW HAFİF Eser

Musikiye ilgisi küçük yaşlarda başlayan Ethem Bey, Soğukçeşme Askeri Rüştiyesi’ni bitirdikten sonra müzik eğitimine Enderûn’da başladı.[1].[2] Keman çalmayı istemesine rağmen santur çalmaya yönlendirildi.[1] İlk musiki bilgisini Hacı Arif Bey ve Müezzinbaşı Rifat Bey gibi ünlü hocalardan aldı.[2] Maliyede miras memuru olarak çalışmaya başlayan Ethem Bey, bir taraftan da mûsikî derslerine devam etti.[1] 25 yaşındayken Sabiha Hanım’la evlendi ve bu evlilikten dört yıl ara ile Mehmet Ali ve Münir adında iki oğlu dünyaya geldi.[1]
Saray hizmetinde uzun süre kalmadı. Buradan ayrıldıktan sonra Maliye Nezareti’ne memur olarak girdi. Memuriyetinin ilk yıllarında eşi Sabiha Hanım’la evlenmişti. Bu evlilikten Ali ve Münir adında iki oğlu oldu. Büyük oğlu Ali Bey 1.Dünya Savaşı’nda şehit olmuştur. Sonraları Soğanağa mahallesinden taşınarak Kazancılar’da oturdu.

Kısa sürede ünü İstanbul’un mûsiki çevrelerine yayılmış ve her mûsiki topluluğunda aranır olmuştu. Olağanüstü müzikalitede çaldığı sazı sâyesinde geniş bir çevre edindi. Bir yandan mevlevihânelere devam ederken, diğer yandan çağdaşı olan ünlü mûsikişinaslarla ilişki kuruyordu. Böylece o yılların büyük icrâcılarından Tophâneli Sabri Bey, Tanburi Aziz Mahmud Bey, Kanuni Hacı Ârif Bey, Eczacı Şaban Bey, Kemani Mehmed, Giriftzen Âsım Bey ve daha başkalarını tanıdı. Eniştesinin evinde bu sanatkârların katılması ile fasıllar yapılırdı.

1902 yılında Anadolu yakasına geçerek Göksu’da bir yalı satın aldı;buraya yerleşti. Edhem Bey’in de katılmasiyle tertiplenen Göksu “Boğaziçi Âlemleri” dillere destan olmuştu. Bu âlemlerde Edhem Bey’in müstesna bir yeri vardı. Hıdiv İbrahim Paşa’ın daveti üzerine Mısır’a gitmiştir. 14 Ekim 1911 yılında Göksu deresi taşarak yalısını sel bastı. Nota koleksiyonu, bazı değerli yazma eserler mahvoldu. Eserlerinin çoğunu sonradan notaya almıştır. Bu olaydan kısa bir süre sonra felç geçirerek 1913 yılında emekli oldu. Eşinin 1924 yılında ölümü üzerine büsbütün yalnız kaldı. Hastalığının ilk yıllarında şehzâdeler, şair Nigâr Hanım ve daha birçok ünlü kimseler ziyaretine gelirdi. Hattâ birgün şehzâdelerden biri ziyaretine gelmiş, kimseye haber vermeden Edhem Bey’i almış, sandalla biraz dolaştırdıktan sonra evine getirmişti. Bundan haberi olmayan komşularını telaşa düşürmüştü. Bütün bu ilgiler uzun süreli olmadı. Sağlıklı olduğu zamanlar çevresinden ayrılmayan bu iyi gün dostları Edham Bey’i çabuk unuttular. Yardım sever birkaç komşusunun ilgisi ile yaşadı. Nihayet soğuk bir Eylül günü, 14 Eylül 1926 tarihinde mangaldan yorganına sıçrayan bir kıvılcımın çıkardığı bir yandın sonucu ağır bir şekilde yandı. Komşularının yetişmesi ile kurtarıldıysa da aynı gün hayata gözlerini yumdu. Cenazesi ile pek ilgilenen olmadı. Durumu haber alan öğrencisi Santuri Ziya Bey’in topladığı beş altı kişi ile Göksu mezarlığında toprağa verildi.
yılında Firuzağa’da dersane açarak öğrenci yetiştirmeye başladı.Aynı görevi yılları arasında Dar-ül Musiki-i Osmani’de yaptı. Göksu’daki yalısı bir su baskınında hasar gördü. Bu baskında bestekârın notaya alınmış birçok eseri, önemli nota koleksiyonları, şâir Enderunlu Vâsıf Efendi’nin el yazısı olan divânı kayboldu.[1] Daha sonra hafızasında yer alan musikî eserlerini yeniden yazmaya başladı. Birkaç yıl sonra büyük oğlu Mehmet Ali, Diyale Muharebesi’nde hayatını kaybetti. Enstrümantal Piyano Şehnaz Longa Beste Santuri Ethem Efendi Kanun Saz eseri Semasi Peşrev Fasıl Taksim Dolmahçe SARAYI Osmanlı Osmanlıca Dersi Sultan Saraylar Yıldız Makam bey İstanbul Makam Sehnaz Naz Usûl Sofyan Bu E-posta Gönder Blog HAFİF Eseri Slow Fon Karaoke Ezgi Slov Sözsüz Melodi Ezgisel Melodik Melodisel Rahatlatıcı En Güzel Yavaş Huzur rahat Fan Müziği HAFİF Eser Çalgısal Şarkı Türkü Türkü Beni Akor Anonim Piyanist Genç Karoke Senfonik Polifonik fan Poli DEVLET ODA

CEVAP VER