Tanbur Piyano ÇEÇEN KIZI Tanburi besteci: Tanburi Cemil Bey En Güzel Osmanlı Besteleri

0
1447

Tanbur Piyano ÇEÇEN KIZI Tamburi Cemil Bey Beste Sözlük E-Posta Gönder Blog Kız Kadın Azeri Türkmen

 

Saz Eserlerimiz Piyano Tuş ve Yaylı Tambur Sesleri ile Dinlediniz mi?. Eserleri Çok Sesli Armoni ile Acaba Sevecek misiniz?
Piyanist Güneş Yakartepe, ” Çeçen Kızı Tanburi Cemil Bey ” Eserini Piyano Notalarını yazdı, Armonik Şekil ile Piyano çaldı ve Yaylı Tanbur ona Eşlik Etti.
Yaylı Tanbur : Ahmet Çelik
Piyano: Güneş Yakartepe
TÜRK MÜZİĞİ SAZLARI ile Enstrümantal Türk Müsikileri Piyano Serisi: 2
Çok sevilen Musikilerimizi Piyano – Yaylı Tambur ile Dinleyince Umarım Güzel Bulursunuz, Umarım Hoşunuza Gider. Sevgi ve Saygılar..
Yorumlarınızı ve Eleştirilerinizi bekliyorum..
Tanburi CEMİL BEY
Tanburi Cemil Bey 1873 yılında İstanbul’un Mollagüranî semtinde doğdu. Dedesi Mustafa Reşid Efendi, Silistre valisi Mehmed Paşa tarafından evlad edinilmiş, özenle yetiştirilmiş, sadrazam Hüsrev Paşa’nın kedhüdalığını (sadaret müsteşarlığını) yapmış, daha sonra ölen Mehmed Paşa’nın eşi ile evlenmişti. Bu evlilikten Tevfik ve Refik adında iki oğlu ile iki kızı olmuştur. Adile Sultan sarayında yetişen ve bir saraylı olan
Zihniyar Hanım’la evlenen Tevfık Bey’in bu evlilikten dört çocuğu dünyaya geldi. Adile Sultan, bu saraylısınn Taşkasap’ta bir ev hediye etmiş, çeyiz ve cariyeler vermişti. Cemil Bey bu dört çocuğun en küçüğüdür. Yaş sırasına göre diğer çocukların isimleri Reşad, Beyhan ve Ahmed’dir.

Cemil Bey, babası Tevfik Bey öldüğü zaman üç yaşında idi. Bundan sonra amcası Refik Bey’in himayesinde, özenli bir gözetim altında on iki yaşında ilkokulu bitirdi. Çalışkan, terbiyeli, sessiz bir çocuk olmasına rağmen musikîye düşkünlük gibi o zamana göre tehlikeli sayılan bir merakı vardı. Bu nedenle, yalnız Cuma geceleri annesinin yanında kalmak şartı ile Refik Bey’in konağına alındı. Daha o yaşlarda küçük bir tanburî olarak çevresine ünü yavaş yavaş yayılmağa başlamıştı.

Refik Bey’in evi Tanzimat döneminin getirdiği yeniliklerle doluydu. Amcasının çocukları okuldaki derslerinden başka özel hocalardan Fransızca dersleri alıyor, bir Fransız mürebbi tarafından yetiştiriliyordu. Bu eğitim şekli Cemil’in üzerine de olumlu etki yapıyor, bir yandan rüştiyeye devam ederken, bir yandan da genel kültürünü ilerletiyordu. Bu huzurlu hayat Refik Bey’in ansızın ölümü ile alt-üst olmuş, Horhor’daki konak terkedilerek Bakırköy kaymakamı olan amcazadesi Mahmud Bey’in evine taşınılmıştı. Bu arada parasal sıkıntılar da başladı.

Mahmud Bey disiplinli, geleneklere bağlı, biraz katı tabiatlı, düzenli yaşamayı seven bir adamdı. Genç Cemil’in ünü gittikçe genişliyor, hatırlı kimseler tarafından mûsikî toplantılarına çağrılıyordu Mahmud Bey yeğenini bu davetlerin çoğuna göndermiyor, pek azına da onunla birlikte gidiyordu. Öğrenimini ihmal etmemesi için dersleri ile ilgileniyor, akşamları sık sık derslerini denetliyordu. Mahmud Bey’in, bir manastır yapımına izin vermediği için, belediye başkanı ile arası açılmış, Bakırköy’den Kartal kaymakamlığına tayin edilmişti. Böylece Cemil Bey iki yıl daha Kartal Peşrevi – Gazi Girayhan
Acemaşiran Peşrevi – Tanburi Emin Ağa
Acem Kürdi Peşrevi
Buselik Peşrevi
Dilkeşhaveran Peşrevi
Evcara Peşrevi – Alaeddin Yavaşça
Evcara Peşrevi – Tanburi Dilhayat Kalfa
Eviç Peşrevi
Ferahfeza Peşrevi – Muallim İsmail Hakkı Bey
Ferahfeza Son Peşrev – Tanburi Zeki Mehmet Ağa
Ferahnak Peşrevi
Gerdaniye Peşrevi
Gülizar Peşrevi
Hicaz Hümayun Peşrevi – Tanburi Osman Bey
Hicaz Hümayun Peşrevi – Veli Dede
Hicazkar Peşrevi – Tanburi Büyük Osman Bey
Hicazkar Peşrevi – Tanburi Cemil Bey
Hicaz Peşrevi – Neyzen Salim Bey
Hicaz Peşrevi – Refik Fersan
Hicaz Şehsuvar Peşrevi
Hisarbuselik Peşrevi
Hüseyni Peşrevi – Giriftzen Asım Bey
Hüseyni Peşrevi – Lavtacı Andon
Hüseyni Peşrevi – Neyzen Salih Dede
Hüzzam Peşrevi – Seyfettin Osmanoğlu
Hüzzam Peşrevi – Osman Bey
Isfahan Peşrevi – Tanburi İzak
Karcığar Peşrevi – Kemani Tatyos
Kürdilihicazkar Peşrevi – Kemençeci Vasilaki
Kürdilihicazkar Peşrevi – Tanburi Cemil Bey
Mahur Peşrevi
Mini Mini Nihavent Peşrevi – Hüseyin Saadettin Arel
Muhayyer Peşrevi
Muhayyerkürdi Peşrevi
Neva Peşrevi
Neveser Peşrevi – Tanburi Numan Ağa
Neveser Peşrevi – Yusuf Paşa
Nihavend Peşrevi – Tanburi Osman Bey
Rast Peşrevi – Benli Hasan Ağa
Rast Peşrevi – Kemani Tatyos Efendi
Rast Peşrevi – Refik Fersan
Saba Peşrevi – Tanburi Osman Bey
Segah Peşrevi – Osman Bey
Segah Peşrevi – Yusuf Paşa
Sultaniyegah Peşrevi – Kanuni Hacı Arif Bey
Sultaniyegah Peşrevi – Nedim Ağa
Suzidil Peşrevi
Şedaraban Peşrevi
Şehnaz Peşrevi – Kemani Ali Ağa
Şehnaz Peşrevi – Salih Dede
Uşşak Peşrevi – Kemani Tatyos Efendi
Uşşak Peşrevi – Tanburi Osman Bey
Yegah Peşrevi
Zavil Peşrevi

CEVAP VER