Padişah 2. Abdülhamid Eğitimi ve Öğrenimi

0
5719
Padişah 2. Abdülhamid Eğitimi Ve Öğrenimi Osmanlı İmparatorluğu Devlet Arması Tuğrası İmzası Mühürü İşareti Bayrak Simgesi Abdülhamid Sembolü
Padişah 2. Abdülhamid Eğitimi Ve Öğrenimi Osmanlı İmparatorluğu Devlet Arması Tuğrası İmzası Mühürü İşareti Bayrak Simgesi Abdülhamid Sembolü

Gerdankıran Ömer Efendiden Türkçe, Ali Mahvi Efendi ve Saffet Paşadan Farsça, Ferid ve
Şerif Efendilerden, okuduğunu rahat bir şekilde anlayacak ve tercüme yapabilecek düzeyde, Arapça öğrendi. Vakanüvis Lütfi Efendiden Osmanlı tarihi, Fransız Gardet, Edhem ve Kemal Paşalardan Fransızca, Guatelli Paşa ve Lombardi adlı iki İtalyan’dan musiki dersleri aldı. Fransızca, Arapça ve Farsça’ya ilaveten sonraki yıllarda ise anlayacak derecede Arnavutça ve Çerkezce öğrendi.
Sultan II. Abdülhamid’in nazari malumatı noksan idi. Hatta bir hükümdar için pek az denilebilecek ve çağdaş hükümdarlarla mukayese edilemeyecek kadar az okumuştu. Onun bütün kuvvetini ameli malumatta, tecrübelerinde görgülerinde, fasılasız temaslarından husule gelen bilgilerinde aramak lazımdır. Bu itibarla o gerçekten zengin denilebilecek bir tecrübeye sahip olmuştur.

2. Abdülhamid Ders ve Eğitim Aldığı Tüm Hocaları

Abdülhamid, eğitimi müddetince değişik hocalardan ders almıştır. Bunlar,

Mirliva Guatelli, Mirliva Dussup, Miralay Lombardi Bey (Batı Musikisi ve piano),

Aleksan Efendi (piano),

Celaleddin Efendi ve 1850’den itibaren Kazasker Tosyalı Mustafa İzzet Efendi (hat sanatI),

violonist Hidayet Bey (keman),

Rumeli kazaskeri Acem Ali Mahvi Efendi, sadrazam Safvet Paşa (Farsça),

Şerif Efendi, Ferid Efendi, Şirin Hafız, Ömer Hulusi (Arapça),

Namık Paşa, Mösyö Gardet (Fransızca),

Gümüşhaneli Gerdankıran Ömer Hulusi Efendi (Türkçe, Osmanlı edebiyatı, ulum-i islamiye, hadis),

Maarif Nazuru Vezir Mehmed Tahir, Münif Paşa (ekonomi-politika),

Vak’anüvis Lütfi (Osmanlı Tarihi),

lalaları Mehmed Sadık Ağa ve 1857’de ölümünden sonra Mabeynci Osman Bey (spor, süvarilik),

Sadrazam İbrahim Edhem Paşa (Fransız Edebiyatı),

şeyhi Tarabulusgarbli Mehmed Zarif Efendi (Şazeli tarikatı adabı),

1879’dan itibaren şeyhi olan Rumeli kazaskeri Halebli Sayyadzade Ebü’l-Hûda Efendi (Kadirilik) ile hünkar yaveri çeşitli subaylardan (askerlik dersleri) almıştır.

2. Abdülhamid Kimdir. Hayatı Ve Önemli Bilgileri.. Osmanlı Devleti Padişahı Sultan II. Abdülhamitin Mütevazi Yaşamı
2. Abdülhamid Kimdir. Hayatı Ve Önemli Bilgileri.. Osmanlı Devleti Padişahı Sultan II. Abdülhamitin Mütevazi Yaşamı

CEVAP VER