Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid Kimdir.

1
3502
Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid Kimdir. Ottoman Empire Ottomano Sultano, Padishah, Abdulmecid İmperial Of Ottomane..

31. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid (1839-1861)

Sultan II. Mahmud ile Bezmiâlem Valide Sultan’ın oğlu olan Abdülmecid (1823-1861), 31. Osmanlı padişahıdır. Akşehirli Ömer, Şehrî Hafız Emin ve Mehmed Tahir efendilerden aldığı geleneksel eğitimin yanı sıra, özel hocalardan Fransızca, müzik ve resim dersleri almıştır.

Tanzimat’ın başlangıcı olan Sultan Abdülmecid döneminde (1839-1861), Batılılaşma ve buyrukçuluktan tüzel kararlara yönelme başlayıp, kurumsallaşma süreci yaşanır.

Tanzimat ve Islahat fermanlarıyla getirilen mülk edinme olanaklarından yararlanan gayrimüslimler, Batı tarzı yapılaşmaya ve yaşamaya öncülük ederken, Topkapı Sarayı’nı terk eden Sultan Abdülmecid saray yaşamında köklü değişiklikleri benimsemiştir.

Batı etkili sosyokültürel değişimleri yansıtan Dolmabahçe Sarayı’nın 1856 yılında tamamlanmasıyla devletin yönetim merkezi buraya taşınır. Osmanlının yüksek rütbeli sivil ve askerî erkanı ile yabancı devlet temsilciliklerinin yaptırdığı konaklar, sahilhaneler ve yalılarda da değişen yaşam tarzı görülmeye başlar.

Osmanlı Padişahı, Sultan Abdülmacid’in Yaptığı Önemli İşler ve Projeler

 • Kültürel, sosyal, askerî ve din
   Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid Kimdir. Ottoman Empire Ottomano Sultano, Padishah, Abdulmecid İmperial Of Ottomane
  Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecid Kimdir. Ottoman Empire Ottomano Sultano, Padishah, Abdulmecid İmperial Of Ottomane

  î pek çok önemli kurumun hizmete sokulduğu bu dönemde, 1844 yılında genel nüfus sayımı yapılması,

 • Mecidiye adlı ilk kimlik belgesinin halka verilmesi,
 • 1845 yılında Karaköy ile Eminönü’nün ikinci bir köprüyle birbirine bağlanması,
 • 1847 yılında köle ticaretinin yasaklanması,
 • 1850 yılında Şirket-i Hayriye’nin kurulması,
 • 1854’de Şehremaneti örgütünün kurulması,
 • 1846 yılında ilk müzenin açılışı ve ilk bilim akademisi olan Encümen-i Daniş’in 1851 yılında çalışmaya başlaması gibi yenilikler görülür.

Dolmabahçe Sarayı’nda vefat eden Sultan Abdülmecid, Fatih’teki Yavuz Sultan Selim Camii avlusundaki kendi yaptırdığı türbesine defnedilmiştir.

1 YORUM

CEVAP VER