Osmanlı İmparatorluğu Hanedan Reisleri Listesi

0
4230
Osmanlı Padişahları Sıralaması
Osmanlı İmparatorluğu Sultanları Listesi ve Resimleri. Osmanlı Padişahları Sıralaması Tablosu

Şehzadelik Nedir? ve Şehzade Kimdir?

Hanedan Reisi, Osmanlı Devleti Saltanatın kaldırılmasından sonra Osmanoğulları ailesinin başkanlarının kullandığı unvandır.
Hanedan reisinin ismi Riyaset dönemi Defin yeri
II. Abdülmecit 1924 – 1944 Medine
Ahmed Nihad Osmanoğlu 1944 – 1954 Şam
Osman Fuat Osmanoğlu 1954 – 1973 Paris
Mehmed Abdülaziz Osmanoğlu 1973 – 1977 Nice
Ali Vâsıb Osmanoğlu 1977 – 1983 İskenderiye
Mehmed Orhan Osmanoğlu 1983 – 1994 Nice
Ertuğrul Osman Osmanoğlu 1994 – 2009 İstanbul
Osman Bayezid Osmanoğlu 2009 –

 

Ehzadelik Nedir Ve Şehzade Kimdir Osmanlı Sultanları Ve Şehzadeleri
Şehzadelik Nedir? ve Şehzade Kimdir? Osmanlı Sultanları ve Şehzadeleri

Şehzade, Osmanlı Devletinde padişahın erkek çocuklarına verilen unvandır. Aynı şekilde şehzadelerin de çocukları bu unvanı alırlar ve kendi erkek çocuklarına da geçirirlerdi. Yani Osmanlı hanedanına mensup padişah dışındaki tüm erkekler bu unvanı taşırlardı. Avrupa ülkelerinde kullanılan prens unvanına karşılık gelir. Şehzadeler, klasik devirde bu unvandan sonra sultan, sonra da kendi isimlerini kullanırlardı.

Örnek: Şehzade Mustafa veya Şehzade Bayezid

Ekberiyet uygulamasına kadar okuma çağında yanlarına verilen lala ile eğitme başlayan ve sancağa çıkan şehzadeler yıllar süren zorlu bir taht mücadelesi sonrası tahta çıkıp padişah olurlar ya da çıkamayıp ya tutsak hayatı yaşarlar ya da öldürülürlerdi (Fiili olarak öldürülürlerdi.). Bu nedenle taht mücadelesi çok önem sarf ettiğinden mücadeleyi en iyi kazanır bu da padişahın en iyi olmasını sağlardı.

Günümüzde Hanedan Reisi unvanıyla ailenin başkanı olan Şehzade Osman Bayezid Osmanoğlu Efendi (d. 1924) New York’ta yaşamaktadır. Sultan Abdülmecit’in tahta çıkmayan oğlu Şehzade Mehmet Burhanettin Efendi’nin torunudur.

Sultan 2. Abdülhamid Han Osmanlı Türk Bayrakları 1
Sultan 2. Abdülhamid Han Osmanlı Türk Bayrakları 1

Klasik dünya tarihinde sınırlar çizip hükümdarlıkta bulunmuş soyların erkek nesillerinin tümüne batıda Prens, Ortadoğu’da Şehzade unvanı verilmiştir. Şehzade unvanı sadece Osmanlı Hanedanında kullanılmamakla beraber, Türk ve İslam medeniyetlerinin kurmuş olduğu Devlet ve Beyliklerin Hükümdarlarının erkek çocukları ve ondan devam eden soylarına da verilen bir unvandır.

Tarihçilerin eserlerine ve belgelere bakıldığında da bu durumun çok net ifade edildiği gözlenmektedir. Orta Asya’da, Anadolu’da ve Orta Doğu’da kurulan Timur Devleti, Akkoyunlu Devleti, Karakoyunlu Devleti, Dulkadiroğlu Devleti ve İlhanlı Devleti Hükümdarlarının erkek çocuklarının da Şehzade unvanı kullandığı bilinmektedir.

Bu bakımdan Şehzade ifadesi kullanılırken Osmanlı Şehzadesi, Timurlu Şehzadesi ve Dulkadirli Şehzadesi gibi ön hanedan mensubiyetleri de belirtilmektedir.

Osmanlı Tuğrası Bayrağı Yeşil Tuğra
Osmanlı Tuğrası Bayrağı Yeşil Tuğra

HAYATTAKI OSMANLI ŞEHZADELERI, DOĞUM TARIHLERI VE SOYUNDAN GELDIĞI PADIŞAH.

1. Şehzade Osman Bayezid Osmanoğlu(1924) (I. Abdülmecid)

2. Şehzade Dündar Osmanoğlu Efendi (1930) (II. Abdülhamit)

3. Şehzade Harun Osmanoğlu Efendi (1932) (II. Abdülhamit)

4. Şehzade Osman Selahaddin Osmanoğlu Efendi (1940) (V. Murat)

5. Şehzade Ömer Abdülmecid Osmanoğlu Efendi (1941) (V. Mehmet)

6. Şehzade Mehmed Ziyaeddin Efendi (1947) (V. Mehmet)

7. Şehzade Roland Selim Kadir Efendi (1949) (II. Abdülhamit)

8. Şehzade Selim Cem Efendi (1955) (I. Abdülmecid)

9. Şehzade Orhan İbrahim Süleyman Saadeddin Efendi (1959) (Abdülaziz)

10. Şehzade Orhan Osmanoğlu Efendi (1963) (II. Abdülhamit)

11. Şehzade Eric Mehmed Ziyaeddin Nazım Efendi (1966) (V. Mehmet)

12. Şehzade Orhan Murad Osmanoğlu Efendi (1972) (V. Murat)

13. Şehzade Mahmud Francis Osmanoğlu Efendi (1975) (V. Mehmet)

14. Şehzade René Osman Abdul Kadir Efendi (1975) (II. Abdülhamit)

15. Şehzade Daniel Adrian Hamid Kadir Efendi (1977) (II. Abdülhamit)

16. Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Efendi (1979) (II. Abdülhamit)

17. Şehzade Selim Süleyman Osmanoğlu Efendi (1979) (V. Murat)

18. Şehzade Nazım Osmanoğlu Efendi (1985) (V. Mehmet)

19. Şehzade Yavuz Selim Osmanoğlu Efendi (1989) (II. Abdülhamit)

20. Şehzade Turan Cem Osmanoğlu Efendi (2004) (V. Murat)

21. Şehzade Tamer Nihad Osmanoğlu Efendi (2006) (V. Murat)

22. Şehzade Muhammed Harun Osmanoğlu Efendi (2007) (II. Abdülhamit)

23. Şehzade Batu Bayezid Osmanoğlu Efendi (2008) (V. Murat)

24. Şehzade Ziya Reşad Osmanoğlu Efendi (2012) (V. Mehmet)

25. Şehzade Cem Ömer Osmanoğlu Efendi (2015) (V. Mehmet)

26. Şehzade Abdülaziz Osmanoğlu (2016) (II. Abdülhamit)

1844 öncesi Kullanılan Bir Donanma Bayrağı Ottoman Empire
1844 öncesi Kullanılan Bir Donanma Bayrağı Ottoman Empire
Osmanlı Tuğrası Bayrağı Yeşil Tuğra
Osmanlı Tuğrası Bayrağı Yeşil Tuğra

CEVAP VER