Abdülhamid Fiziki Yapısı ve Özellikleri

0
35136
Şehzade Burhaneddin Efendi Kimdir? En Güzel Eseri; GRANDE MARCHE Marş-ı Ali/Osmanlı Bahriye-Deniz Marşı
Abdülhamid Fiziki Yapısı Ve Özellikleri Osmanlı Devleti Padişahı. Tarihi Kimdir Hayatları Önemli

Fiziki Yapı ve Görünümü

• Sultan II. Abdülhamid, sert havalarda denize girebilecek kadar, vücutça zinde ve çevik idi.
• Geçliğinde atletik bir vücuda sahipti.
• Sultan Abdülhamid kısa denebilecek bir boydaydı. Fakat ayağına daima ökçesi yüksek çizme giydiğinden orta boylu gözükürdü.
• Uzuvları birbiriyle uyumlu fakat zayıf ve gevşekti.
• Zayıf olmakla birlikte kemikleri kalın olduğundan şeklen pek zayıf görünmezdi.

Sultan II. Abdülhamid’in Ferdi Özellikleri Ottoman Empire Sultan 2. Abdülhamid Han Osmanlı Devleti Sultanı. Osmanlı Sultanları Tarihi Kimdir Yaşamı Önemi
Sultan II. Abdülhamid’in Ferdi Özellikleri Ottoman Empire Sultan 2. Abdülhamid Han Osmanlı Devleti Sultanı. Osmanlı Sultanları Tarihi Kimdir Yaşamı Önemi

• Omuzlarının genişliği mutedil fakat biraz öne doğru eğik veya bir nevi kambur idi. Bir de vücudunun yukarı kısmından aşağı kısmı daha uzun olduğundan bedenen gayri mütenasip bir şekilde görünürdü.
• Boynu ne uzun ne de kısa idi. Ancak başı öne doğru, omuzlar arkaya doğru eğik olduğundan, boynu kısa zannedilirdi.
• Kolları uzun, elleri büyük ve enli, parmakları kalınca ydı.
• Ayakları ellerine nispetle küçük olduğundan giydiği ayakkabı kırk santimetre ydi.
• Başı büyük ve beyazlaşan saçları kafasının ön tarafından ziyade arka tarafında oldukça
• belirgin bir haldeydi.
• Yüzü güzel olmamasına rağmen sevimliydi.
• Cildi yüzünde beyaza meyyal toprak renginde olup vücudunun diğer yerlerinde beyazdı.
• Ellerinin üzerinde siyaha benzer lekeler vardı.
• Alnı geniş, şakakları basık, yanakları çökük, çehresi uzuncaydı.
• Kaşları belirgindi ve çıkıntıları fazlacaydı.
• Gözleri pek o kadar büyük olmayıp biraz küçük, parlak ve cevval bakışlı idi. Gözlerinin hızlı hareket eder olması onun meraklı bir tavra sahip olduğunu ilk bakışta insana hissettirirdi.
• Gözleri renkçe koyu maviye kaçar siyahtı. Etrafı esmer, göz kapaklarının çevresi kırmızıcaydı. Ayrıca gözlerinin etrafında büküntüler bulunmaktaydı. Kaşlarının çıkıntısının fazla olmasından ve elmacık kemiklerinin oldukça belirgin bir durum arz etmesinden ötürü gözleri oldukça çukurda kalmıştı.
• Kirpikleri uzuncaydı.
• Kulağı az işitirdi.
• Sesi gür ve kalındı.
• Burnu yüzüne nispetle büyük ve uzunca ve hafif sağa eğikçeydi. Bünyesi nezleye daima müsait olduğundan burnu kokulara o kadar hassas değildi.
• Saçları esas itibariyle koyu kumral kırca ve çok sıktı. Ancak saç ve sakalına boya koyduğu
• için hakiki rengi belli değildi. Fakat görünen rengi, üstüne kır serpilmiş kadardı. Yan ve arka tarafındaki saçlarıyla kafasındaki saç telleri kalın ve sert görünüyordu. Ancak başının tepesinde saç kalmamıştı. Yaz mevsimlerinde saçını kısa bırakırdı.

CEVAP VER