Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemleri Yenilikleri Nelerdir?

0
2684
Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemleri Yenilikleri Nelerdir
Tanzimat Ve 2. Abdülhamit Dönemleri Yenilikleri Nelerdir Osmanlı Devleti Padişahı İmparatoru Hükümdarı. Ottoman Empire Arma Tuğra

Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemleri Yenilikleri Nelerdir?

1. İlk defa demir yolu yapıldı. (Aydın – İzmir)
2. Osmanlı’nın ilk çıkardığı dergi Vakay-ı Tıbbiye.
3. İlk kadın dergisi çıkarıldı.Terakki-i Muhadderat.
4. İlk defa milli takvim kullanan gazete olarak Sabah yayınlanmaya başlandı.
5. Fatma Aliye’nin çıkarttığı Osmanlı devleti kadınlarını Avrupalı kadınlara anlatan Nisvan-ı İslam çıkarılmıştır.
6. İlk hukuk gazetesi çıkarıldı.Ceride-i Mehakim.
7. İlk defa dış borç alındı. (İngiltere’den, Kırım savaşı zamanlarında, Abdülmecit)
8. Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan Mecelle yürürlüğe girdi.
9. İlk defa yabancı sermayeli banka açıldı.Bank-ı Osmaniye.
10. Ziraat Bankası 1863’de Memleket Sandıkları adıyla açıldı.
11. Polis Teşkilatı ve Jandarma teşkilatı kurulmuştur

CEVAP VER