II. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri ve I. Meşrutiyet

0
3603
II. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri Ve I. Meşrutiyet Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Devri Reformları Ve I. Meşrutiyeti Osmanlı Padişahı İslam Halifesi
II. Abdülhamid Dönemi Yenilikleri Ve I. Meşrutiyet Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Devri Reformları Ve I. Meşrutiyeti Osmanlı Padişahı İslam Halifesi

Osmanlı Padişahı 2. Abdülhamit Devri Reformları ve I. Meşrutiyet

I. MEŞRUTİYET ve KANUN-İ ESASİ (23 Aralık 1876)

Meşrutiyet:Padişahın yanında halkın da yönetime katıldığı yönetim sistemidir. Padişah:II.Abdülhamit

Etkin Grup: Genç Osmanlılar (Jön Türkler)

Etkin Olay:Tersane (İstanbul-Haliç)konferansı

Kanun-i Esasi :Osmanlının ilk anayasasıdır. Mithat Paşa tarafından hazırlanmış, İstanbul Konferansı’nın toplanması sırasında ilan edilmiştir. Kanun 119 maddeden oluşmuştur.

Kanun-i Esasi Yayınlanmasının Nedenleri Nedir?

– Devletin bütünlüğünü korumak.
– Azınlıkların devlete bağlılığını arttırmak.
– Balkan Meselesi’nin çözmek amacıyla toplanan Tersane Konferansı’nda azınlıklar konusunda Avrupalı devletlerin baskısını engellemek.

Kanun-i Esasi’nin Bazı Maddeleri

  1. -Osmanlı Devleti’nin yönetim şekli meşrutiyettir.(Osmanlı devletinin rejimi değişmiştir.)
  2. -Meclisi açmak ve kapamak padişaha aittir.Padişah, uygun gördüğü durumlarda meclisi feshedebilir, milletvekillerini sürgüne gönderebilir.(Bu, dönemin kısa sürmesine neden olmuş ve hür düşüncenin gelişmesini engellemiştir)
  3. -Hükümet ve Bakanlar Kurulu padişaha karşı sorumludur. Padişahın izni olmadan bir kanun mecliste görüşülemez. (Demokrasiyi engellemiştir)
  4. -Barış antlaşmalarını padişah onaylar.
  5. -Yasama yetkisi Ayan ve Mebusan Meclisi’ne yürütme yetkisi Padişah ve Bakanlar Kurulu’na aittir.

I.Meşrutiyet Dönemi Meclisleri

II. Abdülhamit Dönemi Islahatları Ve Meşrutiyet Osmanlı Devleti Padişahı. Abdülhamit Arma Tuğra İmza Mühür İşareti
II. Abdülhamit Dönemi Islahatları Ve Meşrutiyet Osmanlı Devleti Padişahı. Abdülhamit Arma Tuğra İmza Mühür İşareti

I.Meşrutiyet ve Kanun-i Esasinin Önemi:

-Osmanlı Devleti’nde rejim değişmiştir.İlk defa Parlementer sisteme geçilmiştir.
-Osmanlı’da halk ilk kez yönetime katılmış; halk seçme, seçilme ve temsil hakkını kullanmıştır . Azınlıklar da meclise girmiştir.

-Kanun-i Esasi, (Osmanlının ilk anayasası) yürürlüğe girmiş ve anayasal sisteme geçilmiştir.

-Padişah iradesinin millet iradesinin üstünde olduğu kabul edilmiştir.

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) başlaması ve meclisten bir karar çıkarılamaması bahanesiyle II.Abdülhamid, meclisi kapatmış, Kanun-i Esasi’yi yürürlükten kaldırmıştır

NOT:Bu dönemde Kanun-u esasisinin padişaha çok geniş yetkiler vermesi ve siyasi partilerin olmamasından dolay bu dönem demokrasiye geçiş olarak kabul edilmez.

Islahat nedir?

  1. Düzeltme, Yenilik
  2. Genel olarak herhangi bir kuruluşta, devlet düzeninde eskimiş ya da bozulmuş olan yanları düzeltmek.
  3. Osmanlı tarihinde gerileme döneminden başlanarak zaman zaman Batı örneğine göre girişilen yenileşme ve ilerleme atılımlarına verilen ad.
  4. İngilizce: Reform

CEVAP VER