Abdülhamid Han Bu milletin Hiçbir Evrakına Abdestsiz İmza Atmadım.

0
1751
Abdülhamid Han Bu milletin Hiçbir Evrakına Abdestsiz İmza Atmadım

 

Sultan Abdülhamid han, acil iş zuhur edince, gecenin herhangi bir vaktinde uyandınlmasını ister, ertesi güne bırakılmasına rıza göstermezdi. Ve abdestli olmaya çok dikkat eder, Abdestsiz yere basmazdı. Her ne vakit olursa olsun hemen abdestini alırdı.

Bu hususta mabeyn (Saray) başkatibi Esad Bey şunları söylemişti:

“Bir gece yarısı, çok mühim bir haberin imzası için Sultan’ın kapısını çaldım. Fakat açılmadı. Ne kadar uykusuz olursa olsun, Sultan Abdlhamid en küçük bir tıkırtıda uyanırdı. Ama bu kez uyanmamıştı. Bir müddet bekledikten sonra tekrar çaldım, yine açılmadı.

Sultan Abdülaziz Tugrası, Osmanlı Sultanı Abdulaziz Han 32. Osmanlı Padişahı, 2. Mahmud ile Pertevniyal Valide Sultan’ın Oğludur.  Abdulaziz Arma, Simge, sembol, Tuğra
Sultan Abdülaziz Tugrası, Osmanlı Sultanı Abdulaziz Han 32. Osmanlı Padişahı, Abdulaziz Arma, Simge, sembol, Tuğra

Acaba Sultan’a bir emr-i Hak mı vaki oldu diye endişelendim. Biraz sonra tekrar çaldım, açıldı. Sultan, elinde havlu ile yüzünü kuruluyordu. Tebessüm ederek ‘Evlad, bu vakitte çok mühim bir iş için geldiğinizi anladım. Daha ilk kapıyı vuruşunuzda uyandım. Abdest aldım. Onun için geciktim. Kusura bakma. Ben bu kadar zamandır bu milletin hiçbir evrakına abdestsiz imza atmadım. Getir imzalıyayım.’ dedi. Besmele çekerek imzaladı.”

CEVAP VER