Tanzimat – 2. Abdülhamit Dönemleri ve Yenilikleri

0
7563
Sultan 2. Abdülhamid Han Osmanlı Devleti Hanedanı Padişahı İmparatoru Hükümdarı . Tanzimat 2. Abdülhamit Dönemleri Ve Yenilikleri
Sultan 2. Abdülhamid Han Osmanlı Devleti Hanedanı Padişahı İmparatoru Hükümdarı . Tanzimat 2. Abdülhamit Dönemleri Ve Yenilikleri

1839 Tanzimat Fermanı’yla başlayıp, 1876’da 1. Meşrutiyet’e kadar devam eden dönemdir.

 • Meclisi Ahkam-ı Adliye kuruldu.
 • Meclis-i Ali-i Tanzimat kuruldu.
 • Meclisi Ahkam-ı Adliye ile Meclis-i Ali-i Tanzimat birleşip sonuncusu olan Meclis-i Ali-i Tanzimat ismini alıyor.
 • Yargıtay kuruluyor.Divan-ı Ahkam Adliye
 • Danıştay kuruluyor.Şuray-ı Devlet(Fransa’dan alındı.Conseil Detat)
 • Maarif Nizamnamesi yapıldı.
  • İbtidai -> İlkokul
  • Rüştiye -> Ortaokul
  • İdadi(Sultani) -> Lise
  • Darülfünun -> Üniversite
 • Darülmuallimin(Erkek) öğretmen okulu açıldı.
 • Darülmuallimat(Kız) öğretmen okulu açıldı.
 • Mecelle(Osmanlı medeni kanunu) hazırlanmaya başlandı.

Mecelle Tanzimat’ta uygulanmıştır.

Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemleri Yenilikleri Nelerdir?

1. İlk defa demir yolu yapıldı. (Aydın – İzmir)
2. Osmanlı’nın ilk çıkardığı dergi Vakay-ı Tıbbiye.
3. İlk kadın dergisi çıkarıldı.Terakki-i Muhadderat.
4. İlk defa milli takvim kullanan gazete olarak Sabah yayınlanmaya başlandı.
5. Fatma Aliye’nin çıkarttığı Osmanlı devleti kadınlarını Avrupalı kadınlara anlatan Nisvan-ı İslam çıkarılmıştır.
6. İlk hukuk gazetesi çıkarıldı.Ceride-i Mehakim.
7. İlk defa dış borç alındı. (İngiltere’den, Kırım savaşı zamanlarında, Abdülmecit)
8. Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanan Mecelle yürürlüğe girdi.
9. İlk defa yabancı sermayeli banka açıldı.Bank-ı Osmaniye.
10. Ziraat Bankası 1863’de Memleket Sandıkları adıyla açıldı.
11. Polis Teşkilatı ve Jandarma teşkilatı kurulmuştur

CEVAP VER