Tanzimat ve 2. Abdülhamit Dönemi

0
3250
Tanzimat Ve 2. Abdülhamit Dönemi Han Osmanlı İmparatorluğu Padişah Abdülhamit
Tanzimat Ve 2. Abdülhamit Dönemi Han Osmanlı İmparatorluğu Padişah Abdülhamit
 • 1839 Tanzimat Fermanı’yla başlayıp, 1876’da 1. Meşrutiyet’e kadar devam eden dönemdir.
 • Meclisi Ahkam-ı Adliye kuruldu.
 • Meclis-i Ali-i Tanzimat kuruldu.
 • Meclisi Ahkam-ı Adliye ile Meclis-i Ali-i Tanzimat birleşip sonuncusu olan Meclis-i Ali-i Tanzimat ismini alıyor.
 • Yargıtay kuruluyor.Divan-ı Ahkam Adliye
 • Danıştay kuruluyor.Şuray-ı Devlet(Fransa’dan alındı.Conseil Detat)
 • Maarif Nizamnamesi yapıldı.
  • İbtidai -> İlkokul
  • Rüştiye -> Ortaokul
  • İdadi(Sultani) -> Lise
  • Darülfünun -> Üniversite
 • Darülmuallimin(Erkek) öğretmen okulu açıldı.
 • Darülmuallimat(Kız) öğretmen okulu açıldı.
 • Mecelle(Osmanlı medeni kanunu) hazırlanmaya başlandı.

CEVAP VER