Sultan II. Abdulhamid Dönemi (1876–1909)

0
3190
Osmalı Sultan 2. Abdülhamid Han Dönemi Osmanlı Devlet Arması
Osmalı Sultan 2. Abdülhamid Han Dönemi Osmanlı Devlet Arması

Bir Osmanlı sultanı olarak II. Abdulhamid (1842–1918)

1876 yılında tahta geçmiş ve 1909 yılına kadar saltanat sürmüştür.

II. Abdulhamid’in saltanat yılları Osmanlı tarihinin en karışık ve buhranlı dönemini oluşturduğunda şüphe olmasa gerekir. On dokuzuncu yüzyıl Osmanlı tarihinden bahsedilirken bu yüzyılın “İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı” olarak adlandırılmasında büyük bir isabet ve haklılık vardır.

19. Yüzyılda Osmanlı idaresinin karşı karşıya kalmış olduğu temel problemleri nelerdir?

Hatırlanacağı üzere, on dokuzuncu asırda Osmanlı idaresinin karşı karşıya kalmış olduğu temel problemlerin başında şunlar gelmekteydi:
1. Milliyetçilik hareketinin giderek gelişmesi ve Osmanlı coğrafyasında milliyet esaslı isyanların yaşanmaya başlanması;
2. Avrupa devletlerinin Osmanlı coğrafyasını parçalama ve paylaşama arayışlarını hızlandırması;
3. Mevcut yönetime karşı önce Yeni Osmanlılar, daha sonar ise Jön Türkler adıyla gücünü giderek artıran iç muhalefetin mevcudiyeti;
4. 1875’te iflas etmiş olan Osmanlı maliyesinin mevcut yapısını sürdürmesi;
5. Askerî teşkilatın zayıflığının kesinliği ve ıslah edilmesi gereğinin kaçınılmazlığı.

CEVAP VER