II. Abdülhamit Dönemi (İstibdat Dönemi) Yenilikleri

0
19034
II. Abdülhamit Dönemi İstibdat Dönemi Yenilikleri Sultan 2. AbdülhamitHan Osmanlı İmprataoluğu Hanedanları Padişah. Arması
II. Abdülhamit Dönemi İstibdat Dönemi Yenilikleri Sultan 2. AbdülhamitHan Osmanlı İmprataoluğu Hanedanları Padişah. Arması

II. Abdülhamit Dönemi (İstibdat Dönemi) Yenilikleri

  1.  I. ve II. Meşrutiyet ilan edildi.
  2. Memleket Sandıkları Ziraat Bankasına dönüştürüldü.
  3. Sanayi-i Nefise (Güzel Sanatlar) mektebi açıldı.
  4. İstanbuldan başlayıp Hicaz’a kadar uzanan demiryolu yaptırıldı.
  5. Mecelle (Osmanlının ilk medeni kanunu ) yürürlüğe girdi.
  6. İstanbul Darülfünun’u(üniversitesi) açıldı.
  7. Muharrem Kararnamesi (1881)ile Osmanlı iflasını açıkladı. Bunun üzerine Duyun-u Umumiye(Genel borçlar )idaresi kuruldu.

 CEVAP VER