Sultan Abdülhamid Müzikle İlgisi ve Musiki Zevki

Sultan Abdülhamid Müzikle İlgisi ve Musiki Zevki Sultan Abdülhamid ve musiki zevki araştırmacı Ziya Şakir Bey'e göre, Sultan 2. Abdülhamid, "çok yüksek bir musiki istidadına...

Sultan 2. Abdülhamid 31 Mart Olayı ve Hal Kararı

Meşrutiyeti kurmak için Selanik’ten getirtilen Avcı taburunun isyanı ile 31 Mart olayları meydana geldi. Asiler meclisi bastı, cinayetler, zorbalıklar yapıldı. Şehri yakıp yıktılar. Bu başkaldırı...

Sultan Abdülhamid’in Bir Günü Nasıl Geçerdi?

Sultan Abdülhamid, padişahlığının 8. ayında iki hal vakasına sahne olan Dolmabahçe’den Yıldız Kasırları’na taşınmıştı. Bunu daha güvenli bulmuştu. Erken yatıp, erken kalkardı. Sabah namazında kalkar,...

Abdülhamid Han İdam Cezasından Hiç Hoşlanmazdı

İdam cezasından hiç hoşlanmazdı. Sultan II Abdülhamid döneminde mahkemelerin bağımsızlığı üzerinde titizlikle durulmuş, dışarıdan gelen baskılara boyun eğen mahkemelere pek rastlanılmamıştır. Hiçbir zaman yargıya, mahkemeye...

Sultan Abdülhamid Vehimli Bir Kişiliğe Sahipti.

Vehimli bir kişiliğe sahipti. Bunda yaşadığı zamanın, amcasının katledilişine tanık olmasının ve bazı devlet adamlarının gizli hesaplara alet olmasının etkisi vardı muhakkaktı. İçte ve dışta...

Abdülhamid Han Bu milletin Hiçbir Evrakına Abdestsiz İmza Atmadım.

  Sultan Abdülhamid han, acil iş zuhur edince, gecenin herhangi bir vaktinde uyandınlmasını ister, ertesi güne bırakılmasına rıza göstermezdi. Ve abdestli olmaya çok dikkat eder,...

Abdülhamid Han; Kanla Alınan Toprakların Bedeli Ödenemez.

2. Abdülhamid borç batağına saplanmış ve bu borçlar yüzünden pay edilmek istenen iflas etmiş bir devlet teslim almıştı. Bu şartlarda tam 33 yıl vatanının...

Sultan 2. Abdülhamid, Cesur, Gözükara, Vatanını Seven Bir Liderdi.

Sultan 2. Abdülhamid vatanını seven ve gerekirse tek başına hayatını feda edecek kadar gözü kara ve cesur bir sultandı. 1878 Osmanlı Rus savaşını önlemek için...

Abdulhamit Han Cuma Selamlığı ve Bombalı Suikast

Cuma selamlığı Osmanlı padişahlarının geleneksel ritüellerinden biriydi. Padişah halkından dilekçe kabul ederdi. Sultan Abdülhamid döneminde Cuma selamlığı batı türü protokol töreni haline gelmişti. Namazdan sonra...

Sultan 2. Abdülhamid Eyüp’te Kılıç Alayı

Sultan 2. Abdülhamid, 31.ağustos 1876, Perşembe günü saat 12:00’de 34. Osmanlı padişahı, 113. İslam halifesi olarak Osmanlı tahtına culüs etti Abdülhamid’in kılıç alayı, felaket...

EN POPÜLER KONULAR

EN ÇOK BEĞENİLENLER