2. Abdülhamid Dönemi Islahatları (Reform-yenilik)

0
7304
2. Abdülhamid Dönemi Islahatları Reform Yenilik
2. Abdülhamid Dönemi Islahatları Reform Yenilik

II. ABDÜLHAMIT DÖNEMI YAPILAN YENİLİKLER

 Meşrutiyet yönetimine geçilerek,

– İlk kez Anayasalı ve Parlamentolu dönem başlamıştır.

– İlk Anayasa Kanun-i Esasi yürürlüğe girmiştir.

– Halk ilk kez yönetime katılmıştır. Osmanlı Milleti yaratarak, dağılma önlenmeye çalışılmıştır.

II. Abdülhamit 93 Harbi’nl bahane ederek, Meşrutiyet yönetimine son vermiştir.

93 Harbi sonunda yapılan Berlin Antlaşması ile Osmanlı Kars, Ardahan, Batum’u Rusya’ya vermiştir. Sırbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olmuştur.

Ermeni Sorunu ilk kez uluslararası bir antlaşmada yer almıştır.

– İstlbdad Dönemi’nde Ermeniler ilk isyanı başlatmış buna karşı Hamidiye Alayları kurulmuştur.

– Basına sansür uygulanmştır.

– Hafiye Teşkilatı kurulmuştur.

– Mecelle uygulanmıştır.

– Osman Hamdi Bey tarafından Sanay-i Nefise Mektebi ve istanbul arkeoloji müzesi açılmıştır.

– Avrupalı alacaklı devletler tarafından Düyun-u Umumiye Kurumu kurulmuş, Osmanlı Devleti’nin önemli gelir kaynaklarına el koyulmuştur,

– ilk tramvay hattı kurulmuştur.

Berlin – Bağdat demiryolu hattı Almanlara ihale edilmiştir.

CEVAP VER