HAMİDİYE MARŞI Sultan 2. Abdülhamid Han için Osmanlı Ulusal Marşı Bestekar: Necip Paşa

0
3251

Hakiki HAMİDİYE MARŞI Beste: Necip Paşa – Sultan 2. Abdülhamid Han için Osmanlı Milli Marşı Solo Piyano ile Genç Piyanist Güneş Yakartepe Çaldı.

Türk Osmanlı Hanedanları – Osmanlı Devleti Saray Milli Müzikleri
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, “HAMİDİYE MARŞI ” Eserini Piyano ile Solo çaldı.
Arka Perde Sinevizyon ile Abdülhamit han Eserlerinden Görüntüler Eşlik etti.
“Sultan 2. Abdülhamit için, Osmanlı Milli Marşı; ” Osmanlı Sarayı Müziği Piyano Solo Serisi: 6
Genç Osmanlı Piyanist Beğeni, Destek ve Güzel Yorumlarınızı Bekler.
Hamidiye Marşı, 1876-1909 yılları arası kullanıldı.Ahmed Necip Paşa tarafından II. Abdülhamit için bestelendi.

Türk Osmanlı Hanedanları - Osmanlı Devleti Saray Milli Müzikleri Genç Piyanist Güneş Yakartepe, "HAMİDİYE MARŞI " Eseri Piyano ile Solo çaldı.
Türk Osmanlı Hanedanları – Osmanlı Devleti Saray Milli Müzikleri
Genç Piyanist Güneş Yakartepe, “HAMİDİYE MARŞI ” Eserini Piyano ile Solo çaldı.

Gerçek HAMİDİYE MARŞI Piyano Solo Beste: Ahmed Necib Paşa Yesarizade 2. Sultan Abdülhamid Han İthafen Osmanlı Musiki Müziği Marche Klasik Türk Marş Ana Büyük Askeri Bando Mızıkayı Hümayün Saray Yıldız Sarayı Grande Osmanlısı Marş Ali Bahriye Osmanlılar

Mızıkayı Hümayun Komutanı Ahmet Necip Paşa Kimdir?

AHMET NECİP PAŞA Türk Müzik Musikici Mızıka Yı Hümayun Askeri Saray Bando Şefi Kumandanı Ahmet Necip Paşa
AHMET NECİP PAŞA Türk Müzik Musikici Mızıka Yı Hümayun Askeri Saray Bando Şefi Kumandanı Ahmet Necip Paşa

AHMET NECİP PAŞA, türk müzikçi (istanbul 1812-ay.y. 1883). Yesarizade Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin oğlu. Enderun’da yetişti. Mızıkayı hümayun’da batı müziği, flüt, piyano ve keman öğrendi. 1846’da flütçü olarak Saray bandosu’ na girdi. Abdülaziz’in alafranga’ya karşı tutumunu eleştirdiğinden görevinden uzaklaştırıldı. Abdülhamit H’nin tahta geçmesini sağlayan olaylara karıştı, yeni padişah tarafından Mızıkayı hümayun komutanlığına atandı.Rütbesi ferikliğe yükseldi. Abdülhamit II dönemi boyunca milli marş olan ünlü Hamidiye marşın besteledi. Teksesli ve çoksesli başka besteler de yaptı.XIX. yy.’ a kadarki klasik türk müziği eserlerini notaya aldırarak, doğru bir biçimde günümüze ulaşmalarını sağladı.

CEVAP VER